Δήμος Χαλκηδόνος:Δημοτικό συμβούλιο-Τετάρτη 23/11 ώρα 19.00

dimos-xalkidonas-logoΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/2016

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Τετάρτη 23/11/2016 και ώρα 7.00 μ.μ . στην
αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1 ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα
συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης περί της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2016
2. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας γάλατος, σύμφωνα με το
άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
3. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών τεχνικής φύσεως (μέχρι του ορίου της
απ΄ευθείας ανάθεσης.
Εισηγητής
Μηντσιούδης Μαυρουδής – Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 21/2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 159 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης)
Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΕΙΔΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 23/11/2016 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(στον 2 ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) για συζήτηση και λήψη απόφασης,
στο παρακάτω μόνο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του
Δήμου Χαλκηδόνος, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής
Μηντσιούδης Μαυρουδής – Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *