Δήμος Χαλκηδόνος:Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 18/07 ώρα 20.30

Καλούνται τα  μέλη  του  Δ.Σ.  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  την Τετάρτη 18/7/2018 και ώρα 8,30 μ.μ.  στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής ετών 2019-2022 του Δήμου Χαλκηδόνος
 • Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
 • Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 • Έγκριση εκμίσθωσης του υπ.αρ.1530βγ δημοτικού ακινήτου στην T.Κ Αγχιάλου
 • Έγκριση πρόωρης λύσης μίσθωσης του αρ.1797/13 ακινήτου της Τ.Κ. Αγχιάλου
 • Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος 13 του υπ.αρ.1797 δημοτικού ακινήτου στην T.Κ Αγχιάλου
 • Καθορισμός ειδικότητας στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2018 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
 • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Χαλκηδόνος
 • Ορισμός δικαιούχων – προσδιορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων , σύμφωνα με την υπ ΄αριθμ. οίκ.11836/17-4-2018 ΚΥΑ
 • Λήψη απόφασης σχετικά με το τμήμα 3 “Γραφική Υλη” του διαγωνισμού “Υλικών Γραφείου 2018.
 • Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στη Θρησκευτική πανήγυρη του Αγ. Παντελεήμονα στη Δ.Κ. Χαλκηδόνας για τη χρονική περίοδο από 25/7/2018 έως 29/7/2018
 • Χορήγηση αδειών για συμμετοχή στην ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ της ΔΚ Κουφαλίων για τη χρονική περίοδο από 24/8/2018 έως 30/8/2018
 • Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Β΄ δόσης του έτους 2018
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οχετού στην είσοδο της Ελεούσας από τα Κουφάλια»
 • Παράταση συνολικού χρόνου του υποέργου 3: “Μελέτη έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Δ.Κ. Αδένδρου” της πράξης με κωδικό ΜIS 5003925
 • Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου : «Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης της Δ. Κ. Χαλκηδόνας » (αρ.μελ. 29/2016)
 • Αποδοχή Χρηματοδότησης ύψους 523.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (ΣΑ 082/1) της πράξης με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας»
 • Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Νέων Έργων Δήμου Χαλκηδόνος 2018, για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας», με προϋπολογισμό 523.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 • Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας “μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων (ετήσια παροχή αποβλήτων και ενσιρωμάτων προς επεξεργασία: 28.000 τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 999kWe)” της εταιρίας “ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.” στα υπ’ αριθ. 1392α, 1393 και 1394 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Γέφυρας αναδασμού 1961-62, της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος.
 • Ορισμός υπαλλήλων Δήμου Χαλκηδόνος, για την συμμετοχή τους στις επιτροπές της ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος, για την διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του έργου AQUA MII.
 • Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας.
 • Κατανομή πιστώσεων απο τους ΚΑΠ των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016.
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο: “ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΩΝ”
 • Λήψη απόφασης που αφορά την παραχώρηση αιθουσών σχολικών συγκροτημάτων που είναι σε αναστολή λειτουργίας για χρήση από Μορφωτικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους . 

Ο Πρόεδρος         Κοσκινάς Ευρυσθένης

Εισηγητές θεμάτων :

Αντιδήμαρχος κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής             : 1ο -12ο και 21ο

Αντιδήμαρχος κ. Παπαμιχαήλ Ιωάννης                    : 14ο -19ο και 22ο-23ο

Αντιδήμαρχος κ. Μανάκης Αλέξανδρος                 : 13ο και 24ο

Πρόεδρος ΔΕΥΑ κ. Χατζάκος Παναγιώτης              :  20ο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *