Δήμος Χαλκηδόνος:Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 30/05 ώρα 21.00

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την Τετάρτη 30/5/2018 και ώρα 9,00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Χαλκηδόνος.

2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.

3. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.

4. Έγκριση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. οικ. 12594/23-11-2017 (ΑΔΑ:Ω3ΠΞ465ΧΙ8-ΕΣΟ) Πρόσκληση με κωδικό 10.4.15.1.2-3, ΟΠΣ: 2451 που αφορά στην υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας».

5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος.

6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, στο Δημοτικό Ωδείο Κουφαλίων για τη διδακτική περίοδο 2018- 2019

7. Έγκριση εκμίσθωσης του αρ.666 αγροτεμαχίου του γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Βαθυλάκκου.

8. Έγκριση εκμίσθωσης του αρ.3122 αγροτεμαχίου του γεωργικού σχολικού κλήρου του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της Κάτω Γέφυρας της Δ.Κ. Γέφυρας .

9. Διάλυση σύμβασης, ως προς το μέρος που έμεινε ανεκτέλεστη (τμήμα 12: γκρέϊντερ), της δράσης “ Μίσθωση µηχανηµάτων για εργασίες του ∆ήµου και για τους εκχιονισµούς 2015-2016”.

10. Έγκριση εκτέλεσης επιπλέον αντλήσεων στο έργο :«Κατασκευή δικτύου μεταφοράς λυμάτων περιοχής Δ. Ενότητας Αγ. Αθανασίου Δ. Χαλκηδόνος προς την Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης»

11. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας.

12. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

13. Λήψη απόφασης για τα τμήματα 8 και 10 της δράσης “«Μίσθωση μηχ/των για εργασίες του Δήμου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισμούς κατά την περίοδο 2017-2018» ΑΜ.104/2017.

14. Καθορισμός τέλους χρήσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το έτος 2018.

15. ‘Eγκριση της υπ. Αριθ. 80/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου Αθανασίου, Γυμνασίου-Λυκείου Αδένδρου, 1ου ΕΠΑΛ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, για την ένταξή της εν λόγω Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

16. Έγκριση και ψήφιση σχετικής δαπάνης για τη μετάβαση του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους εντός μηνός Ιουνίου έτους 2018

17. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 69/2018 ΑΔΣ “ Έγκριση εκποίησης έκτασης εμβαδού Ε=37.139,21 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του με αρ.6957 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής του 1973 του αγροκτήματος Κουφαλίων”

18. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 70/2018 ΑΔΣ “Έγκριση εκποίησης έκτασης εμβαδού Ε=30.013,54 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του με αρ.6957 αγροτεμαχίου της Συμπληρωματικής Διανομής του 1973 του αγροκτήματος Κουφαλίων”

19. Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου που αφορούν εισφορές σε χρήμα της 73 αρχικής πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχών επέκτασης σχεδίου οικισμού Χαλκηδόνας.

Ο Πρόεδρος
Κοσκινάς Ευρυσθένης

Εισηγητές θεμάτων : Αντιδήμαρχος κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής : 1ο-2ο, 5ο-8ο, 11ο-12ο και 16ο-19ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαμιχαήλ Ιωάννης : 4ο, 9ο-10ο, 13ο και 15ο Αντιδήμαρχος κ. Μανάκης Αλέξανδρος : 14ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. κ. Κιαχαγιά Πολυξένη : 3ο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *