Δήμος Χαλκηδόνος:Εγκρίθηκε η συμμετοχή στο πρόγραμμα “Aqua-Μ II”

Από το γραφείο τύπου του δήμου Χαλκηδόνος λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 60/1-4-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ7ΝΞΩΗ2-ΤΒΑ), εγκρίθηκε η πρωτοβουλία αλλά και πρόταση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2014 – 2020», με τίτλο «Restoration, protection, conservation and valorization of Vardar’s Riverine Areas In Greece-FYROM cross border area» (Αποκατάσταση, προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση των παραποτάμιων περιοχών του ποταμού Αξιού στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-ΠΓΔΜ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με ακρωνύμιο «Aqua-Μ II» είναι 1.499.481,80 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Χαλκηδόνος για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ανέρχεται στις 139.454,40 ευρώ. Από το Δήμο μας, συμμετέχει στο σχήμα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης. Οι υπόλοιποι Εταίροι της πρότασης είναι:

1. Δήμος Γευγελής, ΠΓΔΜ (Επικεφαλής εταίρος), προϋπολογισμός δράσεων ύψους 520.632,50 ευρώ

2. Δημόσια Επιχείρηση “Komunalec” της Γευγελής, ΠΓΔΜ, προϋπολογισμός δράσεων ύψους 137.697,30 ευρώ

3. Τμήμα Χημείας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμός δράσεων ύψους 506.556,00 ευρώ

4. Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας, προϋπολογισμός δράσεων ύψους 195.141,60 ευρώ

Είναι ένα σημαντικό βήμα για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων του Δήμου Χαλκηδόνος.

Το έργο θα στοχεύει στην ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε διασυνοριακό επίπεδο, με την προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, υποδομές για τη βελτίωση του δικτύου και υποδομές για την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης. Κατά την υλοποίηση του έργου “AQUA-M II: Η ποιότητα του νερού στο επίκεντρο του σχεδιασμού”, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

1.Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, «έξυπνων» συστηµάτων διαχείρισης των υδάτων και εξοπλισµού ελέγχου ποιότητας νερού που θα επιτρέπει σε 24ωρη βάση παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του Αξιού Ποταμού και θα τροφοδοτεί με δεδομένα ένα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης κατά μήκος του Ποταμού.

2.Αναλύσεις της ποιότητας νερού τόσο του Αξιού Ποταμού όσο και του υδροφόρου ορίζοντα στα όρια του Δήμου μας.

3.Οργάνωση εκδηλώσεων για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και την ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την προστασία των υδάτινων πόρων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *