Δήμος Χαλκηδόνος:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο Χαλκηδόνας-Θες/νίκης Πέμπτη 4/8 κ Παρασκευή 5/8

asf5Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση Ε.Ο.2 Θεσ/νίκης – Έδεσσας, έως τα όρια του Νομού Πέλλας – Τμήμα Κόμβος Δενδροποτάμου Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας έως τα όρια Νομού Πέλλας», που εκτελείται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, από την 07.00΄ έως την 20.00΄ ώρα της Πέμπτης (04-08-2016) και της Παρασκευής (05-08-16) θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας, στο ύψος της συμβολής της με την Εγνατία Οδό (κόμβος Ιωνίας).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Την Πέμπτη 04-08-2016:
Αρχικά θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, νότια της συμβολής της με την Εγνατία Οδό.
Συνεπεία του ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κλάδο εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορεία προς Χαλκιδική) προς την Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας.
Επίσης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.
Η κίνηση από Χαλκηδόνα προς Χαλκιδική θα πραγματοποιείται μέσω της παράπλευρης της Εγνατίας Οδού, η οποία τέμνει την Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας στο ύψος του ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου νότια του καταστήματος ¨LIDL¨.
Εν συνεχεία θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εναλλάξ στην αριστερή και στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, στο ύψος των κλάδων εισόδου – εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική).
Συνεπεία του ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.
Κατά τις εργασίες δεν θα πραγματοποιείται η κίνηση από Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική) έξοδος προς Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Θεσ/νίκη.
Αντιθέτως η έξοδος από την Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική) στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Χαλκηδόνα – Έδεσσα θα πραγματοποιείται κανονικά.
Επίσης κανονικά θα διεξάγεται η είσοδος στην Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική) από το ρεύμα πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας στο ρεύμα πορείας προς Έδεσσα, θα διεξάγεται από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Η κίνηση από Χαλκηδόνα προς Χαλκιδική θα πραγματοποιείται μέσω της παράπλευρης της Εγνατίας Οδού, η οποία τέμνει την Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας στο ύψος του ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου νότια του καταστήματος ¨LIDL¨.
Ακολούθως θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Τέλος θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Την Παρασκευή 05-08-2016:
Αρχικά θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα επιβράδυνσης και επιτάχυνσης του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, βόρεια της συμβολής της με την Εγνατία Οδό.
Συνεπεία του ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κλάδο εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορεία προς Αθήνα) προς την Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας.
Επίσης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Αθήνα της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.
Η κίνηση από Χαλκηδόνα προς Αθήνα θα πραγματοποιείται μέσω της Περιφερειακής οδού Θεσ/νίκης.
Η κίνηση από Θεσ/νίκη – Διαβατά προς Αθήνα θα πραγματοποιείται μέσω της Δ.Ε. Σίνδου και του αυτ/ου Α.Θ.Ε.
Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Αθήνα) με πρόθεση να εισέλθουν στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας, θα συνεχίζουν ευθεία στην Εγνατία Οδό και κατόπιν θα εισέρχονται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. με δυνατότητα κίνησης είτε προς Περιφερειακή οδό είτε προς Σίνδο.
Εν συνεχεία θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εναλλάξ στην αριστερή και στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, στο ύψος των κλάδων εισόδου – εξόδου της Εγνατίας Οδού (ρεύμα πορείας προς Αθήνα).
Συνεπεία του ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα αναμονής που υφίσταται για την αριστερή στροφή από το ρεύμα πορείας προς Θεσ/νίκη της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας προς το ρεύμα πορείας προς Αθήνα της Εγνατίας Οδού καθώς και στην απόληξη της νησίδας στο μέσο του οδοστρώματος.
Κατά τις εργασίες δεν θα πραγματοποιείται η κίνηση από Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Αθήνα) έξοδος προς Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Θεσ/νίκη.
Αντιθέτως η έξοδος από την Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Αθήνα) στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας με κατεύθυνση προς Χαλκηδόνα – Έδεσσα θα πραγματοποιείται κανονικά.
Επίσης κανονικά θα διεξάγεται η είσοδος στην Εγνατία Οδό (ρεύμα πορείας προς Αθήνα) από το ρεύμα πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης – Έδεσσας στο ρεύμα πορείας προς Έδεσσα, θα διεξάγεται από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Η κίνηση από Έδεσσα – Χαλκηδόνα προς Αθήνα θα πραγματοποιείται μέσω της Περιφερειακής οδού Θεσ/νίκης.
Ακολούθως θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
Τέλος θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας προς Χαλκηδόνα της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Έδεσσας, μεταξύ των κλάδων σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *