Δήμος Χαλκηδόνος:Πρόγραμμα Αγιασμών

ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Αναστάσιος στις 08.30 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος κ.Τσουκνιδάς Ιωάννης και η Πρόεδρος της Β΄/θμιας Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Χαλκηδόνος κα.Γκαντσίδου.

ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ & ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Αναστάσιος στις 09.00 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κουφαλίων κ.Παπαχριστούδης και η Πρόεδρος της Β΄/θμιας Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Χαλκηδόνος κα.Γκαντσίδου.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Βασίλειος στις 09.00 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μηντσιούδης.

2ο & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Βασίλειος στις 9.15 π.μ. Θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μηντσιούδης.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Βογιατζής στις 09.30 π.μ. Θα παραστεί ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων κ.Βλαϊκούδης Σιδέρης.

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Βογιατζής στις 10.00 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μηντσιούδης, η Δημ. Σύμβουλος κα.Ρωμένη Κυριακή και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων κ.Βλαϊκούδης Σιδέρης.

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Γκορίδης στις 9.30 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μηντσιούδης και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων κ.Τσαγγαλίδης.

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Γκορίδης στις 09.45 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μηντσιούδης και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Κουφαλίων κ.Τσαγγαλίδης.

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Αναστάσιος Τζίκας στις 09.30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κουφαλίων κ.Παπαχριστούδης.

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Δημήτριος Βογιατζής στις 10.30 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Κουφαλίων κ.Παπαχριστούδης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Παπαμιχαήλ.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ.Αλέξιος στις 09.00 π.μ. Θα παραστεί η εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος Αγρ. Ανάπτυξης κα. Νικολαΐδου Δανάη.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ.Αλέξιος στις 09.30 π.μ. Θα παραστεί η εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος Αγρ. Ανάπτυξης κα. Νικολαΐδου Δανάη.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ο Αγιασμός θα τελεστεί στις 10.00 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Προχώματος κ.Σαρημιχαηλίδης και η Δημ. Σύμβουλος κα.Αγαπίδου Θεοδώρα.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 08.30 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοσκινάς, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Μανάκης και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Χαλκηδόνας κ.Ρουπάνης.

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 09.00 π.μ. Θα παραστούν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.Μανάκης και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Χαλκηδόνας κ.Ρουπάνης.

ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 09.30 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος κ.Τσουκνιδάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοσκινάς και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Χαλκηδόνας κ.Ρουπάνης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 10.00 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοσκινάς και ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Κ. Χαλκηδόνας κ.Ρουπάνης. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο Πατέρας Αγησίλαος στις 10.30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κοσκινάς.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Ο Αγιασμός θα τελεστεί στις 9.00 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αδένδρου κ.Μυλωνάς, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Παπαμιχαήλ και το μέλος του Ο.Κ.Π.Α.Χ. κ.Κουρούπης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
Ο Αγιασμός θα τελεστεί στις 9.30 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αδένδρου κ.Μυλωνάς, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Παπαμιχαήλ και το μέλος του Ο.Κ.Π.Α.Χ. κ.Κουρούπης.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ
Ώρα τέλεσης Αγιασμού 08.30 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μ.Μοναστηρίου κ.Μετλάρης και ο Τοπικός Σύμβουλος κ.Τσούκλας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ώρα τέλεσης Αγιασμού 09.30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μ.Μοναστηρίου κ.Μετλάρης.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ώρα τέλεσης Αγιασμού 10.30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μ.Μοναστηρίου κ.Μετλάρης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Σταύρος και ο Πατέρας Θεμιστοκλής στις 08.15 π.μ. Θα παραστεί η Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Χ. κα.Κιαχαγιά-Παρασχάκη Πολυξένη.

ΕΠΑΛ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Σταύρος και ο Πατέρας Θεμιστοκλής στις 09.00 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου κ.Γανιτίδης και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ.Χατζάκος.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Σταύρος και ο Πατέρας Θεμιστοκλής στις 09.30 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου κ.Γανιτίδης και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ.Χατζάκος.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 2ο & 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Σταύρος και ο Πατέρας Θεμιστοκλής στις 10.00 π.μ. Θα παραστεί η Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Χ. κα.Κιαχαγιά-Παρασχάκη Πολυξένη.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο Πατέρας Σταύρος και ο Πατέρας Θεμιστοκλής στις 10.30 π.μ. Θα παραστούν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος κ.Τσουκνιδάς Ιωάννης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου κ.Γανιτίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ.Χατζάκος και η Πρόεδρος του Ο.Κ.Π.Α.Χ. κα.Κιαχαγιά-Παρασχάκη Πολυξένη.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Ιωάννης και ο πατέρας Νικόλαος στις 09.00 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βαθυλάκου κ.Λιβιδίκος και ο Δημ. Σύμβουλος κ.Χούλιας.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Ιωάννης και ο πατέρας Νικόλαος στις 09.30 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βαθυλάκου κ.Λιβιδίκος  και ο Δημ. Σύμβουλος κ.Χούλιας.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Παύλος στις 08.30 π.μ. Θα παραστούν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Γέφυρας κα.Χατζηκύρκου και ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Αθλητισμού, Νέων Εφαρμογών και Καινοτομίας κ.Κατσώρας.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ανέστης στις 09.00 π.μ. Θα παραστούν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Γέφυρας κα.Χατζηκύρκου και ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Αθλητισμού, Νέων Εφαρμογών και Καινοτομίας κ.Κατσώρας.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Ανέστης στις 09.30 π.μ. Θα παραστούν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Γέφυρας κα.Χατζηκύρκου και ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Αθλητισμού, Νέων Εφαρμογών και Καινοτομίας κ.Κατσώρας.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Θεόδωρος και ο πατέρας Χαράλαμπος στις 8.30 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μεσημβρίας κ.Μασκαλίδης, ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Πρασίνου κ.Μωυσίδης και ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας κ.Ξενίδης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Θεόδωρος και ο πατέρας Χαράλαμπος στις 9.00 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μεσημβρίας κ.Μασκαλίδης, ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Πρασίνου κ.Μωυσίδης και ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας κ.Ξενίδης.

1ο & 2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσουν ο πατέρας Θεόδωρος και ο πατέρας Χαράλαμπος στις 09.30 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μεσημβρίας κ.Μασκαλίδης, ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Πρασίνου κ.Μωυσίδης και ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας κ.Ξενίδης.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Σωφρόνιος στις 09.30 π.μ. Θα παραστεί ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγχιάλου κ.Ναρλής.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Τον Αγιασμό θα τελέσει ο πατέρας Νήφων στις 11.30 π.μ. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ξηροχωρίου κ.Τσινασλανίδης, ο Τοπικός Σύμβουλος της Τ.Κ. Ξηροχωρίου κ.Μπουγαΐδης και το μέλος του Ο.Κ.Π.Α.Χ. κ.Γαϊτανίδης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *