Δήμος Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής-Τρίτη 03/04 ώρα 09.00

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 3-4-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση Ο.Π.Δ Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2018 σε συνέχεια των αναμορφώσεων του προϋπολογισμού οικ. Έτους
2018»
2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (6
η)
3. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια αυτοκόλλητων ενδείξεων με την επιγραφή “ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” στα επιβατηγά, μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά οχήματα του Δήμου Χαλκηδόνος» και ψήφιση σχετικής
πίστωσης. Αρ.μελέτης : 37/2018
4. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 3.999,00 € για την συντήρηση και επισκευή
εγκαταστάσεων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων, θέρμανσης Ζ.Ν.Χ και κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

5. Έγκριση πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου του ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης “µίσθωση µηχ/των για εργασίες του
∆ήµου Χαλκηδόνος και για τους εκχιονισµούς κατά την περίοδο 2017-2018” των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 8 και 10.

6. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 6.472,80€ για την προμήθεια 3 νέων σκουπών
ρομπότ για το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Χαλκηδόνος Αρ.μελ:29/2018 (κωδικός cpv: 43324100-1)
7. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 4.999,99 € για να γίνει η προμήθεια χημικών και
λοιπών αναλωσίμων για την λειτουργία του Δημοτικού Kολυμβητηρίου του Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2018 Αρ. Μελ:32/2018 (κωδικός cpv:24962000-5)
8. Ψηφίσεις πιστώσεων έργων-εργασιών τα οποία είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018
9. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2018 συνολικού ποσού 1.157,45 € (ΦΟΠ ΔΕΗ)
10. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπανών έτους 2018 συνολικού ποσού 5.437,95 € (ΦΟΠ ΔΕΗ)
11. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 1.674,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών
ανελκυστήρων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος.

12. Εγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο :“Εργασίες στα κοιμητήρια του Δήμου Χαλκηδόνος” και ψήφιση σχετικής
πίστωσης.

13. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο :“Eργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κουφαλίων έτους 2018” και
ψήφιση σχετικής πίστωσης.

14. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 3.512,92€ για την προμήθεια μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος.

15. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 279,00€ για εργασίες συντήρησης,επισκευής και
εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού.

16. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολοκού ποσού 3.038,00 € για την προμήθεια εξοπλισμού
ασύρματου δικτύου για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος.

17. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2018 συνολικού ποσού 24.720,00€ για την εκτέλεση εργασιών
ηλεκτροφωτισμού (Ελεούσα και Άδενδρο).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *