Δήμος Χαλκηδόνος:Δημοτικό Συμβούλιο 29/12

DSCN2718

Δημοτικό συμβούλιο  έγινε χθες παρουσία μετά από καιρό του αρχηγού της αντιπολίτευσης κ.Αραμπατζή.Παρότι οι αρχικές τοποθετήσεις όλων των πλευρών ήταν να γίνει μια ήρεμη συνεδρίαση λόγω και των ημερών, εντούτοις πολλές φορές “τα αίματα άναψαν” στα θέματα προ ημερησίας διατάξεως, αφού δεν έλειψαν οι προσωπικές επιθέσεις.

Ο κ.Αραμπατζής ξεκίνησε την τοποθέτηση του αναφερόμενος στο θέμα με τους συνοριοφύλακες και το ενδεχόμενο να κλείσει το τμήμα που υπάρχει στον Άγιο Αθανάσιο.

Ο κ.Κυριακίδης έθιξε το θέμα των ειδικών συμβούλων , την διαχείριση των οικονομικών του δήμου, θέματα της τεχνικής υπηρεσίας, ζήτησε τουλάχιστον αυτές τις γιορτινές μέρες η ΔΕΥΑΧ να επανασυνδέσει τα ρολόγια,ενώ τόνισε την μικρή έκπτωση με την οποία ο εργολάβος πήρε το έργο της αποχέτευσης και κατηγόρησε την διοίκηση για “δημόσιες σχέσεις”

Ο κ.Μωυσίδης αναφέρθηκε σε μια ταφή που έγινε στον Λουδία παλινοστούντα που δεν έχει σχέση με τον δήμο και σε θέματα της τεχνικής υπηρεσίας.

Τις απαντήσεις του δημάρχου κ.Τσουκνιδά ,αλλά και άλλες ομιλίες ,θα τις δείτε σε βίντεο που θα προστεθούν κατά την διάρκεια της ημέρας.

Σχόλια και παραλειπόμενα καθημερινά στην στήλη “τα μικίκια”DSCN2676 DSCN2677DSCN2679DSCN2683DSCN2689DSCN2682DSCN2680DSCN2678DSCN2681DSCN2696DSCN2701DSCN2694DSCN2693DSCN2703DSCN2695DSCN2705DSCN2704DSCN2707DSCN2706DSCN2713DSCN2712DSCN2710DSCN2711DSCN2714DSCN2709DSCN2715DSCN2716DSCN2724DSCN2725DSCN2722DSCN2721DSCN2719DSCN2718DSCN2720DSCN2734DSCN2735DSCN2726DSCN2730DSCN2736DSCN2738DSCN2737DSCN2739DSCN2742DSCN2740DSCN2747DSCN2743DSCN2753DSCN2733

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απόσυρση παροπλισµένων οχηµάτων του ∆ήµου Χαλκηδόνος.

2. Έγκριση του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Χαλκηδόνος» έτους 2016.

3. Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του Ν.Π.∆.∆. έτους 2016.

4. Απευθείας ανάθεση ειδών σίτισης των παιδικών σταθµών του ∆ήµου Χαλκηδόνος.

5. Υπογραφή νέας σύµβασης συνεργασίας, εξαετούς διάρκειας, µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ για την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας του δήµου Χαλκηδόνος.

6. Ορισµός Μελών Επιτροπής Παραλαβής Προµηθειών που διενεργούνται µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.(άρθρο 28, παρ.1,2 και άρθρο 46), {τρεις υπαλλήλους του δήµου µε αναπληρωµατικούς – κατόπιν κλήρωσης}.

7. Ορισµός Μελών Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών που διενεργούνται µε τις διατάξεις του Π.∆ 28/80, (άρθρο 67, παρ.1) {δύο υπαλλήλους µε τους αναπληρωµατικούς τους και ένα δηµοτικό σύµβουλο µε τον αναπληρωµατικό του – κατόπιν κλήρωσης}.

8. Ορισµός Μελών Επιτροπής Ανάθεσης των εργασιών επισκευής, συντήρησης και προµήθειας υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για τη συντήρηση ή επισκευή των αυτοκινήτων –οχηµάτων. {τρεις υπαλλήλους του δήµου µε αναπληρωµατικούς -κατόπιν κλήρωσης}.

9. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή δηµοπρασιών εκποίησης και εκµίσθωσης ακινήτων του ∆ήµου Χαλκηδόνος για το έτος 2016.

10. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίµηση ακινήτων του ∆ήµου Χαλκηδόνος για το έτος 2016.

11. Κατανοµή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των ∆ήµων για τους µήνες Μάϊο-Ιούνιο-Ιούλιο ‘15.

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

13. Έγκριση εκπόνησης, σύµφωνα µε την προεκτίµηση αµοιβής, της µελέτης µε τίτλο: «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝOΙΚΙΣΜΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ».

14. Παραλαβή της περιβαλλοντικής µελέτης της « Επικαιροποίησης µελέτης οριοθέτησης ρέµατος – αποδέκτη λυµάτων εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων οικισµού Ξηροχωρίου, ∆ήµου Χαλκηδόνας.

15. Παραλαβή της υδραυλικής µελέτης της « Επικαιροποίησης µελέτης οριοθέτησης ρέµατος – αποδέκτη λυµάτων εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων οικισµού Ξηροχωρίου, ∆ήµου Χαλκηδόνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ Τµ.Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. ∆/νση : Εθν. Αντίστασης 36 Ταχ. Κώδικας : 571 00 Πληροφορίες :Σ.Οικονόµου Τηλέφωνο : 23913-30153 Fax : 23913-30130 E-Mail :sofia.oikonomoy@n3.syzefxis.gov.gr Κουφάλια, 23 ∆εκεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 23190 ΠΡΟΣ 1) Τον ∆ήµαρχο ∆ήµου Χαλκηδόνος 2) Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 3)Την Γενική Γραµµατέα του ∆ήµου 4) Προέδρους Τοπικών Συµβουλίων (µε την παράκληση να ενηµερώσουν και τα µέλη των συµβουλίων τους)

16. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και µετατροπής υφιστάµενου κτιρίου σε εκθετήριο αντικειµένων αγροτικής κληρονοµιάς στην Τ.Κ. Αγχιάλου της ∆.Ε. Αγίου Αθανασίου του ∆ήµου Χαλκηδόνος» µε αναθεώρηση.

17. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου : << Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015 >>.

18. Συγκρότηση των Α/θµίων και των Β/θµίων Συµβουλίων Κινηµατογράφων πόλεως Θεσσαλονίκης και Υπαίθρου της Π.Ε.Θεσσαλονίκης.

19. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή εξόδων µετάβασης του κ.∆ηµάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

20. Έγκριση για απευθείας ανάθεση εκµίσθωσης του τµήµατος 21 του αριθ.1797 δηµοτικού ακινήτου έκτασης 3615 τ.µ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγχιάλου.

21. Έγκριση για απευθείας ανάθεση εκµίσθωσης του τµήµατος 22 του αριθ.1797 δηµοτικού ακινήτου έκτασης 3615 τ.µ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγχιάλου.

22. Έγκριση για απευθείας ανάθεση εκµίσθωσης του τµήµατος 23 του αριθ.1797 δηµοτικού ακινήτου έκτασης 3615 τ.µ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγχιάλου. 23. 26η αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *