Ελληνικά Πανεπιστήμια χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών !!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ!!

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ…..

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο (Ν. 4610, ΦΕΚ 70/07-05-2019) κατήργησε τα Τ.Ε.Ι και στη θέση τους ίδρυσε νέα πανεπιστήμια, νέες σχολές και νέα τμήματα.

Είναι τουλάχιστον τραγικό πως σήμερα, 4 χρόνια μετά!!!!! και ενώ το πρόγραμμα σπουδών φοίτησης και κατ΄ επέκταση οι εκπαιδευτικές-διδακτικές μονάδες (300 ECTS) και τα γνωστικά αντικείμενα των νέων σχολών και τμημάτων , είναι σύμφωνα με όσα απαιτεί η Ε.Ε για την χορήγηση τίτλου ανώτατων σπουδών και εφαρμόζονται, μέχρι σήμερα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ το πτυχίο των νέων σχολών και τμημάτων!!!, και φυσικά ΟΥΤΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ!!!!!.

Γράφει ο Παναγιώτης Βαρδουκέλης

Δηλαδή π.χ με το πτυχίο του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του διεθνούς πανεπιστημίου που ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕ!! θα μπορεί κάποιος να εργαστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ ως μηχανολόγος μηχανικός και μάλλον στην Ελλάδα δεν θα μπορεί…

Την ίδια μάλιστα στιγμή που τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην χώρα μας με τετραετή φοίτηση!! αναγνωρίζονται ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ !!! μέσω της διαδικασίας του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης) ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ!!!

Το πιο ωραίο βέβαια είναι πως οι σχολές με τετραετή φοίτηση, από φέτος το καλοκαίρι θα έχουν πτυχιούχους…..χωρίς όμως αναγνωρισμένο πτυχίο!!!!!

ΕΛΛΑΣ 2023………ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε …

Η παρακάτω επιστολή είναι η δεύτερη που αποστέλλω…για το θέμα. Είχε προηγηθεί και μία τον Δεκέμβριο του 2022 προς τον Πρωθυπουργό και την τότε Υπουργό Παιδείας η οποία μου απάντησε αναφέροντάς μου όσα προβλέπει ο νόμος δηλαδή μας είπε αυτά που ήδη ξέραμε …αβαβά…… μόνο στο τέλος της επιστολής με ενημέρωνε;;;;; για τα εξής:

«….Σύμφωνα με τα παραπάνω έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η αριθμ. 289395/Φ.5.2.4/14-10-2021 υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση της, προβλεπόμενης στην παρ. 3, επταμελούς Επιτροπής. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή πρότασης για την αντιστοιχία Τμήματος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Ακολούθως και μόλις προσφάτως εκδόθηκε η αριθμ. 241205/28-07-2022(Β ́4124) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τρόπος πιστοποίησης της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών»……»

Δηλαδή από το 2019 που έγινε ο νόμος και ιδρύθηκαν οι νέες σχολές, το Ελληνικό κράτος , ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ!! ΤΟΝ Οκτώβριο του 2021 ! συγκρότησε την επιτροπή που προβλέπει ο νόμος και τον ΙΟΥΛΙΟ του 2022 !!!!!! ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ τον νόμο !!!!καθόρισε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την αντιστοιχία των νέων πανεπιστημιακών σχολών με τις αντίστοιχες…..

Σήμερα 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ……είναι απλά Τρίτη …απλά σιωπή ….και χιλιάδες φοιτητές και οι γονείς τους που «ματώνουν» για να τους σπουδάσουν ΟΜΗΡΟΙ… του Ελληνικού κράτους και των συντεχνιών…. των Τεχνικών και Οικονομικών επιμελητήριων …


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ

18/7/2023

Προς: Υπουργό παιδείας κο Κυριάκο Πιερρακάκη

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Με την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας μεταφέρω την αγωνία μιας μητέρας και ενός πατέρα που κάτω από πολύ δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες εδώ και τριάμισι χρόνια προσπαθούν να στηρίξουν τις σπουδές του παιδιού τους, στερούμενοι ίσως και τα βασικά απαιτούμενα για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Όμως όπως γνωρίζετε οι θυσίες για τα παιδιά – στην ελληνική τουλάχιστον πραγματικότητα – είναι αυτονόητες.

Ο γιος μου είναι φοιτητής στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Διεθνούς πανεπιστημίου στις Σέρρες . Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο (Ν. 4610, ΦΕΚ 70/07-05-2019) κατήργησε τα Τ.Ε.Ι και στη θέση τους ίδρυσε νέα πανεπιστήμια, νέες σχολές και νέα τμήματα. Το πρόβλημα λοιπόν σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά είναι ότι μετά από τόση προσπάθεια τόσο τη δική μας όσο και του παιδιού για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του, η επαγγελματική κατοχύρωση του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών της σχολής μηχανικών του Διεθνούς πανεπιστημίου είναι στον ΑΕΡΑ!!

Με λίγα λόγια θυσίες και προσπάθειες γίνονται για να σπουδάσει ένα παιδί που σήμερα έχει ολοκληρώσει το τέταρτο έτος των σπουδών του, χωρίς να ξέρει ποια είναι η επαγγελματική κατοχύρωση που θα του δώσει το πτυχίο του!!

Είναι τουλάχιστον τραγικό το ότι ενώ το πρόγραμμα σπουδών 5ετούς φοίτησης και κατ΄ επέκταση οι εκπαιδευτικές-διδακτικές μονάδες (300 ECTS) και τα γνωστικά αντικείμενα της σχολής (ΦΕΚ 2657 τ.Β/01.07.2019), είναι σύμφωνα με όσα απαιτεί η Ε.Ε για την χορήγηση τίτλου ανώτατων σπουδών και εφαρμόζονται στη σχολή του γιου μου, σήμερα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ το πτυχίο της σχολής, ΟΥΤΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ.

Δηλαδή με το πτυχίο του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών του διεθνούς πανεπιστημίου που ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕ!! θα μπορεί κάποιος να εργαστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ ως μηχανολόγος μηχανικός και μάλλον στην Ελλάδα δεν θα μπορεί…

Την ίδια μάλιστα στιγμή που τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην χώρα μας με τετραετή φοίτηση!! αναγνωρίζονται ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ !!! μέσω της διαδικασίας του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης) ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ!!!

Μέχρι σήμερα κανείς δεν φαίνεται να προβληματίζεται για να ¨τρέξει» τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, με αποτέλεσμα εκατοντάδες και ίσως χιλιάδες φοιτητές των νεότευκτων πανεπιστημιακών τμημάτων να παραμένουν όμηροι της επιλογής τους. Φοιτητών που σπουδάζουν χωρίς να ξέρουν αν οι θυσίες των γονιών τους και ο προσωπικός τους αγώνας για ένα πανεπιστημιακό πτυχίο θα έχει στην πατρίδα τους αναγνώριση….

Πιστεύω η επιστολή μου αυτή να σας ευαισθητοποιήσει Άλλωστε η δυνατότητά σας να δίνετε άμεσα λύσεις σε προβλήματα, όπως φάνηκε και από τη θητεία σας στο υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης μου δίνει την ελπίδα πως έστω και αργά κάποιος θα ενδιαφερθεί άμεσα και αποτελεσματικά έτσι ώστε να δοθεί επιτέλους λύση πριν τα παιδιά μας κορνιζάρουν έναν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών ως ενθύμιο και όχι ως επαγγελματικό εργαλείο για να κτίσουν τη ζωή τους…τουλάχιστον στην Ελλάδα..

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.