Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

   Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο τμήμα μετά από τον κόμβο του Αγίου Αθανασίου μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου, από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες κοπής πρασίνου και κλαδέματος δένδρων επί της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας δεξιά, στο τμήμα μετά από τον κόμβο Αγίου Αθανασίου (Χ.Θ. 23+000) μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου (Χ.Θ. 52+900) και στις δύο κατευθύνσεις, τμηματικά, από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, με ώρα έναρξης στις 7.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Το εν λόγω χρονικό διάστημα, δεν θα εκτελούνται εργασίες, στο ίδιο τμήμα της οδού, ταυτόχρονα από τα δύο συνεργεία πρασίνου, δηλαδή από το συνεργείο που εκτελεί εργασίες δεξιά της οδού και από το συνεργείο που εκτελεί εργασίες επί της κεντρικής νησίδας της οδού (βλ. δελτίο τύπου ΠΚΜ της 07/07/2022 σχετικά με τις εργασίες κοπής πρασίνου επί της κεντρικής νησίδας της Ε.Ο. 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, στο τμήμα από τη γέφυρα Δενδροποτάμου έως τον οικισμό της Χαλκηδόνας ).

Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των τμημάτων της παραπάνω οδού για την εκτέλεση των εργασιών είναι σχετικά μικρός.

          Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.