Ευρωπός Κιλκίς:κατασκευή γηπέδου 5×5

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ»

Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος έργου και ξεκίνησε η κατασκευή του γηπέδου 5Χ5 στον χώρο του δημοτικού σχολείου Ευρωπού.

Το έργο πρ. 123.595,16€ χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα την υπ’αριθμ. 250.1/2022/10-11-2022 απόφαση ένταξης.

Αφορά την κατασκευή υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης στον αύλειο χώρο του σχολείου και συγκεκριμένα ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 με διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 32,00 x 19,00 μ. ο μεγάλος άξονας του αγωνιστικού χώρου θα τοποθετηθεί στον άξονα Βορρά-Νότου.

Θα γίνει ισοπέδωση, δημιουργία περιμετρικών τοιχίων εγκιβωτισμού κατασκευή, υπόβαση και ασφαλτική στρώση πάνω στην οποία θα επιστρωθεί ο συνθετικός χλοοτάπητας που θα αποτελεί την τελική επιφάνεια του γηπέδου ώστε να πληροί τις απαιτήσεις που έχει θέσει η FIFA.

Στο έργο περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός του γηπέδου και περίφραξη ύψους 4μ. επί του περιμετρικού τοιχίου κατασκευασμένου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η περίφραξη θα περιλαμβάνει γαλβανισμένο συρματόπλεγμα και θύρα.

Προβλέπεται επίσης φωτισμός με τοποθέτηση πυλώνων, βραχιόνων και προβολέων.