Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διασφαλίζει τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών πρόληψης της περιθωριοποίησης ανήλικων και προστασίας παιδιών

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – όρια νομού Καβάλας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διασφαλίζει τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών πρόληψης της περιθωριοποίησης ανήλικων και προστασίας παιδιών, με απόφαση του Περιφερειάρχη Α. Τζιτζικώστα

Μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της κοινωνικής μη κυβερνητικής οργάνωσης “ΑΡΣΙΣ” για την πρόληψη της περιθωριοποίησης ανηλίκων και την προστασία του παιδιού, θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η πρωτοβουλία ονομάζεται “ΩΡΙΩΝ” και αφορά στη συνέχιση των δράσεων, που αποσκοπούν στην παιδική προστασία, οι οποίες εξασφαλίζονται με πόρους του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, “η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της ενισχύει όλες τις πρωτοβουλίες, που παρέχουν βοήθεια στους συμπολίτες μας, οι οποίοι την έχουν περισσότερο ανάγκη. Το έργο της ‘ΑΡΣΙΣ’ για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των ανηλίκων και την προστασία του παιδιού, μέσω της πρωτοβουλίας ‘ΩΡΙΩΝ’, είχε θεαματικά αποτελέσματα. Αρκεί να αναφέρω ότι μέσα στους 30 μήνες που ενισχύσαμε την πρωτοβουλία μέσω ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, υποστηρίχθηκαν 3.060 ανήλικοι, 1.796 αγόρια και 1.246 κορίτσια, κάτι που αποδεικνύει την αξία των δράσεων. Γι’ αυτό το λόγο διασφαλίσαμε τη συνέχιση της πρωτοβουλίας, προκειμένου ανήλικοι και παιδιά που είναι σε κίνδυνο, να έχουν την αρωγή που απαιτείται και να μην περιθωριοποιούνται, να μην απειλούνται και να είναι κομμάτι μιας κοινωνίας αλληλεγγύης”.

Η “ΑΡΣΙΣ” δραστηριοποιείται από το 1992 στην υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Σε αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει σειρά μεθοδολογιών προσέγγισης και υποστήριξης, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε ομάδας στόχου. Τα Κέντρα Υποστήριξης Νέων είναι δομές, που στοχεύουν στην ψυχοκοινωνική και εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους, αναπτύσσοντας ένα πλέγμα ειδικά σχεδιασμένων δράσεων και υπηρεσιών.

Η συνέχιση των υπηρεσιών και των δράσεων της πρωτοβουλίας “ΩΡΙΩΝ”, έχει να κάνει με την κάλυψη αναγκών των παιδιών σε βασικά είδη (τρόφιμα, είδη ρουχισμού και υποδημάτων, κουβέρτες, σεντόνια, μικροσυσκευές, έπιπλα, παιχνίδια, βιβλία). Επίσης, με την παροχή ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε παιδιά κι εφήβους, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και προστασίας (ιατρικές παραπομπές, διοικητικές, νομικές, ψυχολογικές, εργασιακή συμβουλευτική και επισκέψεις κατ’ οίκον). Προβλέπονται δράσεις σχολικής ένταξης των παιδιών καθώς και διερεύνηση των αιτιών σχολικών διαρροών (εγγραφές, σχολικές επαφές, παρακολούθηση φοίτησης και παροχή σχολικού υλικού), εντοπισμός και προστασία παιδιών που ζουν ή εργάζονται στο δρόμο, παρεμβάσεις του Κινητού Σχολείου (συμμετοχή ανηλίκων στις δράσεις του κινητού σχολείου), εκπαιδευτικές δράσεις που προσφέρουν στα παιδιά ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, βοήθεια σε οικογένειες των παιδιών για να στηρίξουν το ίδιο το παιδί (ιατρικές παραπομπές, διοικητικές, νομικές, ψυχολογικές, εργασιακή συμβουλευτική, επισκέψεις κατ’ οίκον, παροχής ειδών, σχολικές, εκπαιδευτικές). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται οργανωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις προσωπικού, εθελοντισμός και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού.