Ι.Τσουκνιδάς:Η αλήθεια για τις παιδικές χαρές

Από τον πρώην δήμαρχο Χαλκηδόνος κ.Ιωάννη Τσουκνιδά, λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή

Για ακόμη μια φορά, ο κ. Ευσταθιάδης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ανακρίβειες και ασύστολα ψεύδη, προς άγραν εντυπώσεων και με σκοπό να ικανοποιήσει το πολιτικό ‘εγώ’ του, ειδικότερα, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν τελευταία στην παράταξη με την οποία εκλέχθηκε στις περσινές εκλογές.

Το θέμα της αποξήλωσης των παιδικών χαρών του Δήμου κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία δεν αποτελούσε ‘βίτσιο’ για εμάς αλλά υποχρέωσή μας απέναντι στο νόμο, τις εισαγγελικές παρεμβάσεις και την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών μας.

Εγκληματήσαμε’, λοιπόν, ‘δάσκαλε’, κ. Ευσταθιάδη, επειδή τηρήσαμε το νόμο, προνοώντας ώστε να διασφαλίσουμε τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών που διασκέδαζαν σε επικίνδυνες παιδικές χαρές;

Για να μιλήσουμε όμως συγκεκριμένα, με επιχειρήματα και στοιχεία, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

• Με την 28492/2009 (Β΄931) το Υπουργείο Εσωτερικών καθόριζε τις προϋποθέσεις και τις Τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών.

• Με την υπ’ αριθμ. 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/Β) απόφαση του Υπουργείου και σύμφωνα με το άρθρο 12 της αρχικής απόφασής του: «Μέχρι τις 30.06.2014 οι δημοτικές αρχές όφειλαν να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές που λειτουργούσαν ήδη στην περιφέρειά τους», χωρίς να δίνεται καμία παράταση, καθώς η απόφαση εκδόθηκε αφού η προθεσμία είχε λήξει.Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ή σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η προσαρμογή, διακόπτεται η λειτουργία τους».«Στην περίπτωση αυτή η δημοτική ή κοινοτική αρχή υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διακοπή λειτουργίας της παιδικής χαράς, θέτοντας συγχρόνως κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση».

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας λοιπόν, ήτοι στις 01/09/2014, οι παιδικές χαρές του Δήμου ανέρχονταν στις 90, συμπεριλαμβανομένων και των οργάνων άθλησης εντός των Σχολικών Μονάδων, με τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών να μην διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας (σύμφωνα και με το υπ.αρ 2734/17-02-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος).

Μάλιστα, το κόστος επισκευής, συντήρησης και πιστοποίησής τους (παρακολούθηση, καταγραφή, ετήσια πιστοποίηση) ήταν απαγορευτικό για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου μας, σε συνδυασμό μάλιστα με την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού την οποία αντιμετωπίζαμε και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που έθεταν ο  νόμος, οι  εισαγγελικές παρεμβάσεις και οι προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας.

Προς επίρρωση των όσων αναφέρουμε παραπάνω, παραθέτουμε το Γενικό Σύνολο Ταμείου που παραλάβαμε στις 31/08/2014, το οποίο ανερχόταν σε 1.666.350,29 €, και οι υποχρεώσεις του Δήμου στα 9.122.841,97 €, ενώ παραδώσαμε στις 31/08/2019, όπως ήσασταν και είστε σε θέση να γνωρίζετε κ. Ευσταθιάδη, Ταμείο που ξεπερνούσε τα 9.000.000 €, με τις υποχρεώσεις να έχουν μειωθεί στα 3.000.000 € περίπου, κατάσταση που προέκυψε από εξορθολογισμό και χρηστή διοίκηση.

Για να επανέλθουμε όμως στο θέμα των παιδικών χαρών, με το,με αρ. 14649 – 20/08/2015,συμφωνητικό με την εταιρεία “SWISS APPROVAL TECHNIS CHEBEWERTUNGS.A.” ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των υπαρχόντων παιδικών χαρών, από την οποία προέκυψε ότι μόνο 3 Παιδικές Χαρές (Κεντρικό Πάρκο Κουφαλίων, Παιδική Χαρά στην διασταύρωσης Κολοκοτρώνη με Ρήγα Φεραίου στον Άγιο Αθανάσιο, Παιδική Χαρά στην συμβολή των οδών Κανάρη & Μιαούλη στην Χαλκηδόνα) μπορούσαν με σχετικά μικρό κόστος να επισκευασθούν και να πιστοποιηθούν, όπως και έγινε.

Ακόμη, με το, με αρ. πρωτ.: 54/ΓΔ/28–04-2016 έγγραφό μας προς τα Τοπικά Συμβούλια ενημερώσαμε για την κατάσταση που επικρατούσε, ζητώντας μάλιστα τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του σχεδίου με το οποίο θα προχωρούσαμε στην κατασκευή νέων παιδικών χαρών (σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια), με τα περισσότερα Συμβούλια να ανταποκρίνονται.

Στη συνέχεια, σε απάντηση των νέων Εισαγγελικών Παρεμβάσεων (χαρακτηριστικά αναφέρω την υπ. αρ ΕΓ36-16/46_24/10/2016 Εισαγγελικής Παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης), οι οποίες μας ζητούσαν να συμμορφωθούμε με το νόμο και να αποξηλώσουμε όλες τις παιδικές χαρές που δεν ήταν πιστοποιημένες, φέραμε προς συζήτηση το θέμα στην υπ. αριθμ.: 03/10-02-2017 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία (ΑΔΑ: 6ΧΕΙΩΗ2-75Ξ), η αποξήλωση των παιδικών χαρών που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και ο σχεδιασμός για την κατασκευή και λειτουργία 28 νέων πιστοποιημένων παιδικών χαρών, με χορηγία του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) που εξασφάλισε η Διοίκησή μας και προσωπικά εγώ ο ίδιος (οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν στις 19/06/2018, στο Μ. Μοναστήρι και οι περισσότερες παιδικές χαρές έχουν παραδοθεί).

Να σημειωθεί εδώ ότι με τον TAP είχε ξεκινήσει μια σκληρή διαπραγμάτευση για το προς διανομή κοινωνικό προϊόν, σε είδος και όχι σε χρήμα, που ξεκινούσε από 150.000 € και τελικά έφθασε σε ένα ποσό πέραν των 800.000 € για την κατασκευή παιδικών χαρών σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας.

Επίσης, καταφέραμε να εντάξουμε στο πρόγραμμαΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’, την πράξη ‘προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Χαλκηδόνος’, συνολικού προϋπολογισμού 210.000 € (ΑΔΑ:ΨΞ08465ΧΘ7-7ΔΗ), ώστε να κατασκευαστούν επιπλέον παιδικές χαρές, σύμφωνα πάντα με το πληθυσμιακό κριτήριο που είχε τεθεί και στην σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας.

Αναρωτιέται επομένως κανείς κ. Ευσταθιάδη, η Διοίκηση με την οποία εκλεγήκατε στις περσινές εκλογές σε ποιες ενέργειες προέβη για την παράδοση των υπόλοιπων παιδικών χαρών από τον ΤΑΡ και την υλοποίηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ;

Αυτή είναι η μόνη και μοναδική αλήθεια, Κυρίες και Κύριοι, αγαπητές Συνδημότισσες και Συνδημότες μου, όπως μια ακόμη αλήθεια είναι ότι με το θέμα των παιδικών χαρών προσπάθησαν πολλοί, όχι μόνο ο κ. Ευσταθιάδης, να ‘παίξουν’ για ψηφοθηρικούς λόγους.

Εγώ, ως Δήμαρχος, οι συνεργάτες του στην προηγούμενη Διοίκηση, αλλά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ψήφισαν την πρόταση της αποξήλωσης, επιλέξαμε να μην παίξουμε με τις ζωές των παιδιών μας !

Με τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Ευσταθιάδης λοιπόν, καταλαβαίνετε πως συνεχίζει να βαδίζει, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, στην οδό του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης. Δεν θα τον ακολουθήσουμε.

Ιωάννης Τσουκνιδάς
π. Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος

One comment

  1. ΤΣΑΛΑΓΡΑΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

    Άστο καλύτερα Δήμαρχε!! ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
    Διαβάζω στον απέναντι ανταγωνιστή του ΜΠΛΟΓΚ πως “ξεψάρωσες πια τώρα πάνω στην πολιτική σου ωριμότητα “και θα απαντάς συνεχώς σε οτι σε αφορά γιατί πλέον απομυθοποίησες το μέγεθος του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΓΚΌΛΙΘΟΥ τελικά νυν δημάρχου και “θααα ξανα κατεβεις να δείξεις τι αξίζεις΅. Το ωραίο είναι πως το βλέπω σε εναν αχταρμα δημοσιευμάτων περι εκλογοδικείου ,ΚΕΚ, προμήθειας φαρμάκων , ρευματοκλοπής και μόνο πρόγνωση καιρού δεν έχει που να φταίς για κανα χαμηλό βαρομετρικό που πλανάται απειλητικά πέριξ των ορίων του δήμου με πρόθεση να είσελθει. .
    Άκου να δείς πως το βλέπω εγώ δήμαρχε και συ απλέ μου συντοπίτη.
    Ο Σταύρος κατα τη γνώμη μου είναι ένα καλό παιδί, άπειρος δε λέω, έντιμος όμως (μέχρι στιγμής) που προσπαθεί μαζί με την ομάδα του (και ως τώρα τα πάει καλά κατα τη γνώμη μου) και μάλιστα χωρίς φανφάρες κ ιδιαίτερα στηρίγματα΄.Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν αυτόν και την προσπάθεια της παράταξης του όσοι φυσικά μπορούμε και θέλουμε. Οι άλλες παρατάξεις διαβάζοντας και τη δημοσίευση της κ,Βλαχάκη πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και εφόσον δεν μπορούν (δλδ είναι λίγοι και κολλημένοι αποδεδειγμένα)να φεύγουν.. ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΩ ΤΟ ΚΚΕ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΚΙΣΤΑ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑς ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ¨ΚΥΡΙΟΙ”και η έως τώρα παρουσία σας δε λέει τπτ διαφορετικά ποιοτικό απο τα γνωστά΄,. Τώρα η εμπειρία , η γνώση και το εκτόπισμα του Τσουκνιδά αντί να λασπώνονται και μάλιστα πετώντας λάσπη κουκου ρου κου στο γάμο του καραγκιόζη πρέπει να αξιοποιηθούν κατα τη γνώμη μου Ή όποιος έχει κάτι αρνητικό πάει στον εισαγγελέα.. διαφορετικά πάει στην ουσία. Πρέπει σε επίπεδο τοπικό να αξιοποιηθούν όλες μα όλες οι υγιείς μοναδες και να παροπλιστούν οι δήθεν , τα παλιά σκάρτα υλικά δλδ τα λαμόγια και οι γνωστοί ξαγάνωτοι ντενεκέδες , γνωστών οικογενειών μονίμως που περιφερόμενων ανα παραταξη ΧΡΟΟΟΟΝΙΑ για έμμισθες θέσεις και αξιόματα γενικά. Τέλος η μοναδική παρουσία της αντιδημάρχου είναι η βρώμικη σκια που της αφήνουν για την προμήθεια φαρμάκων η έχει έργο πίσω της και αυτό με τα φάρμακα είναι 1 μλκ και 1/2?? ΑΙΔΩΣ ΣΥΝ ΔΗΜΟΤΕΣ . ΤΣΑΛΑΓΡΑΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *