Κ.Γέφυρα:Υποδοχή πιστού αντίγραφου της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Γοργοϋπηκόου

ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3 ΩΡΑ 18.00
Υποδοχή πιστού αντίγραφου της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Γοργοϋπηκόου