Κουφάλια:Ραντίσματα εντός κατοικημένης περιοχής!

e-koufalia.gr

Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στο e-koufalia.gr τον κ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗ– Δρ Οικολογίας και Διαχείρισης Αγρίας Πανίδας .Ο κ.Παραλυκίδης θα μας ενημερώνει για θέματα οικολογίας και κάνει την αρχή με το σημερινό του άρθρο για “Ραντίσματα εντός κατοικημένης περιοχής” στα Κουφάλια

[divide icon=”circle” color=”#”]

ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ

Δρ Οικολογίας και Διαχείρισης Αγρίας Πανίδας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ *

Την προηγούμενη Δευτέρα 4/4/2016 συνεργείο του Δήμου Χαλκηδόνας κατά παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την χρήση φυτοφαρμάκων που περιέχουν την ουσία glyphosate  , ράντιζε όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες εντός κατοικημένης περιοχής και συγκεκριμένα κάτω ακριβώς από το συνεργείο του Δήμου στα Κουφάλια , στην οδό Θεμιστοκλέους , καθώς και στην επέκταση και συγκεκριμένα στον κεντρικό δρόμο Κουφαλίων Πέλλας. Δεν αναφέρω τις συνέπειες από την χρήση του σκευάσματος που αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική για την καταστροφή των χόρτων από πολλούς συνδημότες αλλά και από συνεργεία του Δήμου μας ειδικά σε κατοικημένες περιοχές κατά παράβαση των νόμων σχετικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων.


r5

r3r2r1


[divide icon=”circle” color=”#”] Μερικές από τις επιπτώσεις σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία φαίνονται παρακάτω :

Πράγματι, σύμφωνα με την Δρ Seneff, το glyphosate  η δραστική ουσία ορισμένων φυτοφαρμάκων, είναι ενδεχομένως «ο πιο σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη πολλών χρόνιων ασθενειών και καταστάσεων που έχουν επικρατήσει στην δυτικές κοινωνίες,» που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

Αυτισμός, αλλεργίες, καρκίνο, καρδιαγγειακή νόσο, παχυσαρκία, κατάθλιψη ,στειρότητα ,νόσο του Parkinson ,νόσο του Alzheimer, αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, σκλήρυνση κατά πλάκας, γαστρεντερικές παθήσεις, όπως η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, χρόνια διάρροια, κολίτιδα και νόσος του Crohn και πολλά άλλα.

 

Έως 500 μέτρα οι αποστάσεις ψεκασμών σε κατοικημένες περιοχές

Η ελάχιστη απόσταση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων σε εντός σχεδίου κατοικημένες περιοχές ορίζεται από 50 μέτρα μέχρι και 500 μέτρα όταν η εφαρμογή γίνεται με εξοπλισμό που ευνοεί την αερομεταφορά ψεκαστικού νέφους.

psek

Με το άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1883Β/2013) καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις, που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού και ειδικών περιοχών.

Έτσι για τις εντός σχεδίου κατοικημένες περιοχές η ελάχιστη απόσταση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στα εκατό (100) μέτρα για τα σκευάσματα με επισήμανση Τ ή Τ+ (σήμανση στη συσκευασία με νεκροκεφαλή και χιαστή οστά) και στα πενήντα (50) μέτρα για τα σκευάσματα με επισήμανση Xn ή Xi.

Οι ανωτέρω αποστάσεις αυξάνονται στα πεντακόσια (500) μέτρα όταν η εφαρμογή γίνεται με νεφελοψεκαστήρες και γενικά με εξοπλισμό εφαρμογής που ευνοεί την αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους.

Στην περίπτωση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων εντός αστικών περιοχών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μεγιστοποιείται το χρονικό διάστημα μεταξύ εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου και χρήσης του χώρου από τον ευρύ πληθυσμό και ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες.

Για εφαρμογές εντός κατοικημένης περιοχής σκευασμάτων για τα οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί (χωρίς επισήμανση), όπως για τις εφαρμογές όλων των γεωργικών φαρμάκων σε περιοχές χωρίς περιορισμούς, ο επαγγελματίας χρήστης είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883Β/2013):

Να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και της έκθεσης ανθρώπων και ζώων σε αυτό λαμβάνοντας όλα τα πρόσφορα μέτρα.

Να ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού.

Η ενημέρωση από τον επαγγελματία χρήστη αφορά:

α) τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού,

β) τη θέση της καλλιέργειας όπου πρόκειται να γίνει ο ψεκασμός,

γ) τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία) και

δ) τη σήμανση τοξικότητας (Xn, Xi, κ.λπ.) που αναγράφεται επί της συσκευασίας και οι αντίστοιχες φράσεις κινδύνου (π.χ. «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα» κ.α.)

Η ενημέρωση των επαγγελματιών (ιδίως των μελισσοκόμων, των σαλιγκαροτρόφων και των κτηνοτρόφων) οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό του γεωργικού φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη και αφορά, πέραν των αναφερόμενων στην περίπτωση 2α) και τις επιδράσεις στη δραστηριότητά τους που τυχόν αναγράφονται επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Παραβάσεις όπως π.χ. ψεκασμοί εντός οικισμών, ψεκασμοί σε αγροτικούς δρόμους που διέρχονται άνθρωποι και ζώα, ψεκασμοί σε εκτάσεις προς βόσκηση, ανεξέλεγκτη ρίψη και εγκατάλειψη των κενών υλικών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων μετά τη χρήση σε μη ενδεδειγμένους χώρους (αγροί, αρδευτικά κανάλια, στραγγιστικές τάφροι, ρυάκια, ρέματα, κλπ) έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την απειλή της δημόσιας υγείας (δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο και τα ζώα).

Γενικά οι επαγγελματίες χρήστες πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέτρο που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού.

Στα πλαίσια αυτά περιορίζεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα

Μετά την 26 Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλιστεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν4036/2012 (ΦΕΚ 8Α), σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

[divide icon=”circle” color=”#”]

Dr Νίκος Παραλυκίδης ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΑΣΟΛOΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ.ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛOΓIΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΑΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΑΠΟ 2000-2010 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΕ ΚΕΚ ΣΑΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ,ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ 2015-2016.ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ 1985-2007.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΘ

2 comments

  1. Προκειται για τον πρώην διαιτητή?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *