Κουφάλια: Δενδροφύτευση από τον Όμιλο Αντισφαίρισης και το 3ο δημοτικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

«Μαζί με την κοινωνία και για την κοινωνία»

Μ’ αυτό το σύνθημα ο Όμιλος Αντισφαίρισης Κουφαλίων και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κουφαλίων συνεργάστηκαν και με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκηδόνος , προχώρησαν στη δεντροφύτευση του χώρου πέριξ των γηπέδων του Ομίλου Αντισφαίρισης.

Ευχαριστούμε θερμά:

• Την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλκηδόνος

• Ιωαννίδης Γεώργιος «ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ» (Χορηγία Δενδρυλλίων)

• “GREEN CENTER ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ“ Βουδούρογλου Νικόλαος (Χορηγία Δενδρυλλίων)

• Τα Ελληνικά φυτώρια ΑΕ (Χορηγία Δενδρυλλίων)

• ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. « ΧΥΜΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ» (Χορηγία Χυμών)