Κουφάλια: Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2022

Κουφάλια: Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2022

Ξεπεράστηκαν τα τεχνικά προβλήματα

Ευχαριστούμε θερμά το KR Studio (Κουφάλια Εθν.Αντιστάσεως 66-Τηλ 6981999523 ) για την πολύτιμη βοήθεια.