Κουφάλια:Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου γονέων

Tο νέο Δ.Σ συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Κουφαλίων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ.

ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ.

ΓΕΝΙΚΌΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: ΠΑΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ.

ΤΑΜΊΑΣ: ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ.

ΜΕΛΗ: ΜΑΡΓΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΡΊΑ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΜΕΛΗ: ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ , ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΝΔΩΡΑ