Κουφάλια:Αποτελέσματα τοπικού (Δύναμη Αναγέννησης)

Ανεπίσημα αποτελέσματα τοπικού συμβουλίου Κουφαλίων (Δύναμη Αναγέννησης -Νέα Αρχή)

1.Σαραφίδης Ιωάννης 551

2.Βλαϊκούδης Αλέξανδρος 261

3.Αντωνίου Γεώργιος 178

4.Γιαννουπλάκης Ιωάννης 162

5.Κουλελή Δήμητρα 112

6.Αφατζάνη Ιωάννα 70

7.Φραντς Παρασκευή 43

8.Πετοχάζη Μόνικα 5