Κύμινα:«Δημιουργία και Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. Κοινωνικής Ένταξης

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Δέλτα

Διοργανώνουν και σας προσκαλούν σε εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα:

«Δημιουργία και Ανάπτυξη επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. Κοινωνικής Ένταξης με έμφαση στον τομέα της Ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου Δέλτα»

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με παράρτημα Ρομά στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Κυμίνων, ΤΚ 57300, Κύμινα Δήμου Δέλτα, Θεσσαλονίκη

Σε περίπτωση που είστε άτομο με αναπηρία, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας
και της πρόσβασης σας στην εκδήλωση που προγραμματίζουμε

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 715 881
E-Mail: info@kentrostirixisstoxos.gr

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.