Λ.Κυριακίδης:Σχετικά με την εκπόνηση μελέτης αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Προχώματος , Καστανά, Ακροποτάμου

Κρατώντας τις δεσμεύσεις της η Διοίκηση Αναγνωστόπουλου, ολοκλήρωσε μέσω της ΔΕΥΑΧ, τις μελέτες αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης των τριών οικισμών Προχώματος, Καστανά και Ακροποτάμου. Η εκπόνηση των παραπάνω μελετών είναι σημαντική για τη συνέχεια της διαδικασίας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου, που θα δώσει λύση στην ομαλή υδροδότηση των χωριών μας, ύστερα από πολλά χρόνια αδιαφορίας.

Η παράταξη του κ. Μηντσιούδη, ακολουθώντας τη στείρα τακτική της, ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ (δια των αντιπροσώπων του κ.Παραλυκίδου και κ. Μπόσκογλου) δυστυχώς για μια ακόμη φορά την παραλαβή των μελετών, προσπαθώντας να βάλει εμπόδια στην εκτέλεση του έργου. Αντίστοιχη τακτική παρεμπόδισης είχαν εφαρμόσει άλλωστε στο ΔΣ της ΔΕΥΑΧ και στη διαδικασία της απόφασης ανάθεσης των μελετών.

 Αυτή είναι η βοήθειά τους στη λύση του προβλήματος; Με αυτό τον τρόπο εφαρμόζουν την ίση μεταχείριση όλων των χωριών; Αλλά μάλλον εδώ τα χωριά μας τα θεωρούν άγονη γραμμή και τους κατοίκους τους, ως ιθαγενείς β’ κατηγορίας, που μπορούν να πίνουν νερό κι από το ποτάμι, μιας και είναι δίπλα ο Αξιός.

Μόνο που ξύπνησαν οι Ιθαγενείς…

ΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Αντιδήμαρχος Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Οικονομικής και Αγροτικής Ανάπτυξης


Διαβάστε επίσης