ΟΑΕΔ:Αποτελέσματα για κοινωφελή εργασία στο Δήμο Χαλκηδόνος

dimoaedΑνάρτηση προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε ολόκληρη την λίστα κάθε κατηγορίας (υπάρχει καθυστέρηση στο φόρτωμα)

14-11-2016 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων

14-11-2016 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

14-11-2016 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 15-11-2016 και ώρα 10η πρωινή έως και την 17-11-2016 και ώρα 12η μεσημβινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της 17-11-2016 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 10/2016.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 1
21/2016/000027894716 955829088 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028032286 956335064 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028000051 956223621 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028185744 956921406 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027731533 955083952 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027848112 955596851 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028213955 957048091 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027738481 955126039 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
21/2016/000028199174 956992783 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028217227 957060862 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
21/2016/000027700872 954954431 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027662411 954732786 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21/2016/000027622639 954548476 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027870086 955686612 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027914768 955898898 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027654459 954687543 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027702518 954961235 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21/2016/000027876874 955719727 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21/2016/000027736505 955113660 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027911695 955888150 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027713403 955006177 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
21/2016/000027676795 954836190 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027829047 955520034 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027966774 956110066 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027981186 956157616 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028212651 957042865 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027909522 955880809 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027667268 954767101 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027986968 956177419 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028151442 956787546 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027945770 956013310 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027841774 955570767 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028002519 956232409 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
21/2016/000027649803 954665135 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028127145 956701288 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027755493 955216803 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028044895 956394000 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027839471 955561480 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027985291 956171738 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028164909 956838609 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027636483 954606341 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000028227596 957102263 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027857407 955635593 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
21/2016/000027929728 955949370 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ-ΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *