Π.Υ. Γιαννιτσών:Ενημέρωση πολιτών ενόψει αντιπυρικής περιόδου 2018

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ενημέρωση πολιτών ενόψει αντιπυρικής περιόδου 2018

Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης προς του πολίτες η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γιαννιτσών έχοντας στόχο την εξάλειψη του κινδύνου πυρκαγιάς για ξένες περιουσίες και κυρίως για την ανθρώπινη ζωή, τον περιορισμό των καμένων εκτάσεων και την μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου, σας ενημερώνουμε ότι:

Κάθε θερινή-αντιπυρική περίοδο από 01 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γιαννιτσών επεμβαίνει σε πλείστες αγροτοδασικές πυρκαγιές, όπου στο σύνολο τους προκαλούν ανά περίπτωση ζημίες.

Σε καθημερινή βάση υλοποιείται ο προβλεπόμενος σχεδιασμός αντιμετώπισης αγροτοδασικών πυρκαγιών μέσω επιτήρησης από πυροσβεστικά οχήματα που περιπολούν σε όλο τον τομέα ευθύνης της υπηρεσία μας .

Σε καθημερινή βάση εκδίδεται ο χάρτης πρόβλεψης επικινδυνότητας και λαμβάνονται επιπλέον πρόσθετα μέτρα επιτήρησης – αντιμετώπισης τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου εφόσον απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Από τα ευρήματα του ανακριτικού τμήματος της υπηρεσίας, από το ιστορικό εκδήλωσης πυρκαγιών υπαίθρου τα προηγούμενα έτη, τις θέσεις-περιοχές έναρξης και λοιπούς συνεκτιμημένους παράγοντες προκύπτει ως συμπέρασμα ότι : οι περιπτώσεις τυχαίας εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτιμάται στατιστικά σε ποσοστό της τάξης του 5% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό, το 95% των πυρκαγιών προκαλούνται από τον άνθρωπο, κυρίως μέσω της καύσης απορριμμάτων, όπου πετούν διάφοροι περίοικοι τοπικών κοινοτήτων ανεξέλεγκτα, μέσω της καύσης υπολειμμάτων καλλιέργειας, μέσω της καύσης ξερών χόρτων σε στραγγιστικά κανάλια, τάφρους κτλ.

«Όσο αφορά τις αμιγώς αγροτικές πυρκαγιές που οφείλονται σε χρήση γυμνής φλόγας από αγρότες με σκοπό την καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, τον καθαρισμό βάτων και την καύση σωρευμένων απορριμμάτων κυρίως κλαδέματα από δενδρώδεις καλλιέργειες» ενημερώνουμε το κοινό ότι :

  1. Βάση της 5ης Πυροσβεστικής Διάταξης Της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα το άρθρο 5 παράγραφος 1, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΚΥΑ 568/1 25347/20-01 -2004 «Κώδικες ορθής Γεωργικής Πρακτικής»( Β’142), από 1ης Μάιου μέχρι και 30η Ιουνίου του έτους 2018 και από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 η Οκτωβρίου του έτους 2018, επιτρέπεται, ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική , που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων υπό τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναγράφονται σε αυτή. Ενώ για το διάστημα εκτός αντιπυρικής περιόδου αρχομένης από 1 ης Νοεμβρίου έως 30η Απριλίου του επομένου έτους, δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, πλην όμως, θα πρέπει να λαμβάνονται στο σύνολο τους τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα από τους αγρότες, σε περίπτωση ελεγχόμενης καύσης σε γεωργικές εκτάσεις.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες προκειμένου να λάβουν άδεια καύσης υπολειμμάτων καλλιέργειας για τα χρονικά διαστήματα που περιγράφονται προηγουμένως, θα πρέπει, συνημμένα της αίτησης του να προσκομίσουν έγγραφο από το τοπικό τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, όπου τους επιτρέπει την καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας βάση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, της Νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς Πολλαπλής Συμμόρφωσης, προστατευόμενων περιοχών Natura και λοιπά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους .
  3. Οι παραβάτες των ανωτέρω, δηλαδή οι αγρότες που προβαίνουν σε μη έκδοση άδειας καύσης σε υπολείμματα καλλιέργειας, πέρα του εγκλήματος του εμπρησμού όπως περιγράφεται στον Ποινικό Κώδικα και διώκεται με ποινές φυλάκισης, πρόστιμα κτλ, διαπράττουν και παράβαση των ανωτέρω (πυροσβεστικής διάταξης και Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής ) όπου σχετικά βάση του 133657/17-12-2015 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβλέπεται, η ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά, για κάθε αγροτική πυρκαγιά με υπολείμματα καλλιέργειας, προκειμένου να γίνουν (από τον ΟΠΕΚΕΠΕ) ενέργειες σχετικές με επιβολή χρηματικών προστίμων στους εκμεταλλευτές αγροτικών εκτάσεων, επί του συνόλου των αγροτικών επιδοτήσεων που λαμβάνουν και λοιπές κυρώσεις, για την μη τήρηση από αυτούς, του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, μέσω ελέγχου πολλαπλής συμμόρφωσης.
  4. Σε κάθε περίπτωση επιλαμβάνεται το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής και αυτεπάγγελτα, συντάσσεται δικογραφία. Σε περίπτωση σύλληψης, δράστη – υπαιτίου πυρκαγιάς, ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου (σύλληψη δράστη, απολογία κατηγορουμένου και παραπομπή του στον Εισαγγελέα), σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία (άρθρο 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ.) και ορίζεται δικάσιμη. Επιβάλλονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις συμφώνα με τον Ποινικό Κώδικα: α) φυλάκιση από 2 χρόνια έως και ισόβια, β) χρηματική ποινή από 2.900 ευρώ έως και 000 ευρώ (άρθρα 264, 265 και 266 του Π.Κ.).
  5. Οι δικαιούχοι αγρότες παύουν να δικαιούνται εξισωτική αποζημίωση (επιδότηση) γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ασχέτως καταδίκης τους (δηλαδή υπάρχουν ενδείξεις ενοχής αξιόποινων πράξεων των ίδιων ή μελών των οικογενειών τους), π.χ. καύση σιτοκαλαμίων, υπολειμμάτων καλλιέργειας καλαμποκιού, ρυζιού κτλ ή η πυρκαγιά έχει τεθεί με σκοπό την βελτίωση βοσκότοπου (άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 693/7-3-08, ΦΕΚ 393/Β/2008).
  6. Η απώλεια εισοδήματος για τους εκμεταλλευτές αγροτικών εκτάσεων σε περίπτωση καύσης αγροτικών εκτάσεων, ακόμη και σε περίπτωση που δεν προκληθούν ζημίες σε τρίτους, μέσω της ενημέρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για επιβολή προστίμων είναι πιθανότατη καθώς πλήττουν το σύνολο των αγροτικών ενισχύσεων που λαμβάνουν. Ενώ σε περίπτωση επανάληψης κατά τα επόμενα έτη , τα αρχικά πρόστιμα πολλαπλασιάζονται και μπορούν να επιφέρουν την αποβολή του εκμεταλλευτή από το καθεστώς ενισχύσεων.

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε πως φέτος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις της περασμένης περιόδου αναμένεται να προκαλέσουν έντονη βλάστηση στην ύπαιθρο, η οποία, εφόσον ξεραθεί, θα αποτελεί πρόσφορο μέσο διάδοσης πυρκαγιάς.

ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ:

 Καλούμε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για το σημείο, όπου βλέπουμε την πυρκαγιά.

              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κωνσταντίνος Ιωαν. Τσάγκαλος
            Αντιπύραρχος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *