ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 37η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11/2016

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2016 Ο.Ε.

(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 09/11/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “ Αντικατάσταση Κατεστραμένων τεμαχίων ψευδοροφης μετά του μεταλλικού σκελετού τους και επιδιόρθωση τεσσάρων (4) θυρών στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο Βοηθητικό του Δημοτικού Σταδίου στα Κουφάλια και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.(ΑΥΔ 482/2-11-2016)

 2. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “ Προμήθεια τριών (3) καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.(ΑΥΔ 481/2-11-2016)

 3. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2016 συνολικού ποσού 213,28 ευρώ για εργασίες συντήρησης, επισκευής και εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού.(ΑΥΔ 480/27-10-2016)

 4. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2016 συνολικού ποσού 3.011,67 ευρώ για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος.(ΑΥΔ 479/27-10-2016)

 5. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2016 συνολικού ποσού 1.039,12 ευρώ για την προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση των αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Χαλκηδόνος.(ΑΥΔ 484/3-11-2016)

 6. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2016 συνολικού ποσού 3.982,32 ευρώ για τις ενέργειες περίθαλψης αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Χαλκηδόνος.(ΑΥΔ 483/3-11-2016)

 7. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000 ευρώ για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης μισθοδοσίας.

 8. Έγκριση Πρακτικού του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ» (αρ.μελ. 20/2016).

 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο “ Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Χαλκηδόνος και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για την περίοδο από 01/04/2017 έως και 31/03/2020»

 10. Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 368,09 ευρώ.

 11. Επισκευή και συντήρηση συσκευών τηλεμοιοτυπίας και εκτυπωτών συνολικής δαπάνης 126,80 ευρώ.

 12. Έγκριση ανάθεσης σε Ορκωτό Ελεγκτή της εργασίας του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2016 και ψήφιση πίστωσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *