ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 51η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2017

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 51
ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2017 Ο.Ε.
(Άρθρα 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010)

Καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. σε TAKTIKH συνεδρίαση στις 18-12-2017 ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ. στην
αίθουσα του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη Μίσθωση Μηχανημάτων: α) για τις εργασίες που εκτελεί ο
Δήμος Χαλκηδόνος στις εργασίες οδοποιίας, πρασίνου, κοιμητηρίων, καθαρισμού τάφρων και
διάφορες ηλεκτρολογικές και β) για τις εργασίες εκχιονισμών κατά την χειμερινή περίοδο
Δεκέμβριος 2017, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018, προϋπολογισμού 99.956,40 με ΦΠΑ»
2. Έγκριση ψήφισης πίστωσης δαπάνης έτους 2017 συνολικού ποσού 11.000,00 για την αποζημίωση
των Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ
3. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου και ψήφιση σχετικής πίστωσης(κατάθεση Έφεσης σε απόφαση
υπέρ IKA – ETAM και ήδη Ε.Φ.Κ.Α για αδήλωτη εργασία ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ Γ.)
4. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου και ψήφιση σχετικής πίστωσης (κατάθεση Έφεσης σε απόφαση
υπέρ IKA – ETAM και ήδη Ε.Φ.Κ.Α για αδήλωτη εργασία ΊΤΣΙΟΥ.)
5. Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου και ψήφιση σχετικής πίστωσης (κατάθεση Έφεσης σε απόφαση
υπέρ IKA – ETAM και ήδη Ε.Φ.Κ.Α κατά απόφασης σε καταγγελία Τσιουρίδη Χ.)
6. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης στα κοιμητήρια ΔΕ Κουφαλίων
έτους 2017”, αρ. Μελέτης 139/2017, προϋπολογισμού 3.001,73 € με το ΦΠΑ.

7. Tροποποίηση της υπ αρ 419/2017 ΑΟΕ και έγκριση πολυετούς υποχρέωσης για το 2018, για τηνπρομήθεια με τίτλο “Ατομικός Εξοπλισμός Πυρόσβεσης” για τις ανάγκες του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β΄ Τάξης του Δήμου Χαλκηδόνος»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *