Στ. Αναγνωστόπουλος: «Στόχος μας η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του τόπου μας»

Στ. Αναγνωστόπουλος: «Στόχος μας η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του τόπου μας»

Ο Δήμος Χαλκηδόνος διεκδικεί έργα άνω των 23 εκατ. ευρώ με τις προτάσεις που κατέθεσε στο “Αντώνης Τρίτσης”

Προτάσεις – αιτήσεις χρηματοδότησης σε ένδεκα (11) προσκλήσεις, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», κατέθεσε προς χρηματοδότηση, ο Δήμος Χαλκηδόνος. Οι προτάσεις αφορούν μια σειρά σημαντικών αναπτυξιακών έργων και προμηθειών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 23 εκατομμυρίων ευρώ και καλύπτουν όλο το φάσμα και όλη την επικράτεια, της δραστηριότητας του Δήμου Χαλκηδόνος.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν κινούνται στους παρακάτω κατευθυντήριους άξονες:

  • Σε προτάσεις που αφορούν έργα υποδομής, ώστε να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων των Κοινοτήτων και βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές οδούς.
  • Σε προτάσεις που αφορούν έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Σε προτάσεις που αφορούν παρεμβάσεις για την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής και θα συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.
  • Σε προτάσεις που αφορούν έργα και δράσεις για την αναβάθμιση και την ασφάλεια της σχολικής στέγης.
  • Σε προτάσεις που αφορούν έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνης πόλης, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας καθώς και συστημάτων θα συντελέσουν στην καλύτερη διαχείριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του, για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας υποβολής, τόνισε ότι: «Εν μέσω ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών λειτουργίας, καταφέραμε μετά από εντατική προσπάθεια, να ολοκληρώσουμε την υποβολή προτάσεων σημαντικών αναπτυξιακών έργων για το Δήμο Χαλκηδόνος. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, τα Υπηρεσιακά Στελέχη του Δήμου και της ΔΕΥΑΧ, καθώς και Επιστημονικοί Συνεργάτες του Δήμου, υπερέβαλαν εαυτόν για την προετοιμασία των αιτήσεων χρηματοδότησης και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά».

«Το σύνολο των κατατεθειμένων προτάσεων εμπεριέχει το όραμά μας και τους στόχους που θέσαμε από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, που δεν είναι άλλοι από τη συνεχή αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του τόπου μας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού Δήμου», είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος και συμπλήρωσε: «Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε, να προγραμματίζουμε και να υλοποιούμε έργα και παρεμβάσεις, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας, αποτελεί πάγια τακτική μας, να διεκδικούμε την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που διατίθενται. Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση των έργων που έχει ανάγκη ο τόπος μας, που έχουν ανάγκη οι συνδημότες μας».

Αναλυτικότερα, ο Δήμος Χαλκηδόνος και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκηδόνος (ΔΕΥΑΧ), υπέβαλαν τις εξής προτάσεις:

Πρόσκληση ΑΤ01

Τίτλος Πράξης: ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Προϋπολογισμός: 7.269.838,71 ευρώ

Το έργο αποτελείται από τρία (3) υποέργα:

α/ Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο, υδραυλικά ανεξάρτητων, εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, που θα υδροδοτούνται από δύο υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών που προβλέπεται να κατασκευασθούν σε ολόκληρο τον οικισμό της Χαλκηδόνας είναι περίπου 48,3 χλμ.

β/ Το έργο αφορά στην αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του οικισμού Νέας Μεσημβρίας του Δήμου Χαλκηδόνος, με νέους αγωγούς συνολικού μήκους περίπου 3,7χλμ.

γ/ Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων.

Πρόσκληση ΑΤ02

Τίτλος Πράξης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Προϋπολογισμός: 2.479.459,68 ευρώ

Το έργο αποτελείται από δύο (2) υποέργα:

α/ Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Αγχιάλου του Δήμου Χαλκηδόνος.

β/ Το έργο αφορά στην κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος.

Πρόσκληση ΑΤ03

Τίτλος Πράξης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΕΝΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Προϋπολογισμός: 2.359.955,00 ευρώ

Με την παρούσα πράξη επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση όλων των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Χαλκηδόνος και η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999KW. Οι λόγοι άπτονται αφενός στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και αφετέρου στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πρακτική που πλέον αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα.

Πρόσκληση ΑΤ04

Τίτλος Πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Προϋπολογισμός: 3.448.316,00 ευρώ

Η πράξη στοχεύει στη μετάβαση του Δήμου Χαλκηδόνος προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, αναπτύσσοντας αφενός ένα ολοκληρωμένο δίκτυο έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης, στις οποίες θα συλλέγονται ανακυκλώσιμα υλικά σε τουλάχιστον τέσσερα διακριτά ρεύματα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο) και αφετέρου ένα δίκτυο συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων κήπων και πάρκων, απορριμμάτων τροφών και μαγειρείων από σπίτια και τα συναφή απόβλητα από υπαίθριους χώρους. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης και η προμήθεια σύγχρονων μεταφορικών μέσων για τη συλλογή των διαφόρων υλικών.

Πρόσκληση ΑΤ05

Τίτλος Πράξης: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις Τ.Κ. Βαθυλάκκου, Τ.Κ. Νέας Μεσημβρίας του Δήμου Χαλκηδόνος»

Προϋπολογισμός: 1.589.674,66 ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση των αγροτικών οδών στην Τ.Κ Βαθυλάκκου (με κατεύθυνση προς Άγιο Αθανάσιο και Γέφυρα) μήκους 4.556μ και στην Τ.Κ. Νέας Μεσημβρίας (με κατεύθυνση προς Ιωνία) μήκους 3.298μ.

Πρόσκληση ΑΤ06

Τίτλος Πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ»

Προϋπολογισμός μελετών: 319.313,10 ευρώ

Προϋπολογισμός κατασκευής έργου (ενδεικτικός): 1.039.000,00 ευρώ

Το προτεινόμενο έργο αφορά σε α’ φάση στην ωρίμανση μελετών στο πλαίσιο της δράσης “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ” και σε β’ φάση στις κατασκευαστικές εργασίες. Η συνολική πρόταση αποτελείται από δύο ανεξάρτητες και αλληλοσυμπληρούμενες ενότητες (υπό-έργα) που περιλαμβάνουν: α) Τη δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στα Κουφάλια και β) Την Ανάδειξη των Μονοπατιών & διαδρομών περιπάτου, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικών εξεδρών για την παρατήρηση της φύσης, την Ανάπλαση χώρων για υπαίθρια αναψυχή με τη δημιουργία Αμφιθεάτρου στη Γέφυρα και την Ανάδειξη των διαδρομών και μονοπατιών με τη διασύνδεση των χώρων αυτών.

Πρόσκληση ΑΤ07

Τίτλος Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ284 ΣΤΟΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΠΑΛ»

Προϋπολογισμός μελετών: 305.831,50 ευρώ

Προϋπολογισμός κατασκευής έργου (ενδεικτικός): 1.932.304,40 ευρώ

Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε α’ φάση, στην εκπόνηση μελετών και σε β’ φάση, στις κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για την αποπεράτωση ημιτελούς κτιρίου εκπαίδευσης, το οποίο βρίσκεται σε εντός σχεδίου περιοχή, στο ΟΤ.Γ284, στον Αγ. Αθανάσιο του Δήμου Χαλκηδόνος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου και η διαμόρφωση του αύλειου χώρου, ώστε το κτίσμα να στεγάσει δομές του Επαγγελματικού Λυκείου.

Πρόσκληση ΑΤ08

Τίτλος Πράξης: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αντιμετώπισης Κρίσεων με στόχευση δασικές πυρκαγιές με πλατφόρμα αλληλεπίδρασης με τους πολίτες και ενίσχυση του στόλου οχημάτων πολιτικής προστασίας, Πρόληψη συνεπειών Πανδημίας, Εφαρμογές “έξυπνης” πόλης και μετρητικές εφαρμογές και Διαδραστικοί πίνακες σε σχολεία του Δήμου Χαλκηδόνος»

Προϋπολογισμός: 946.668,23 ευρώ

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ενίσχυση και αναβάθμιση της λειτουργίας της πολιτικής προστασίας με μηχανικά μέσα και ψηφιακές εφαρμογές, στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Δήμου Χαλκηδόνος μέσω της υλοποίησης στοχευμένων ψηφιακών εφαρμογών που θα ενισχύσουν το επίπεδο διοίκησης, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες / πολίτες, καθώς και την ενίσχυση των σχολικών μονάδων με σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Πρόσκληση ΑΤ09

Τίτλος Πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ»

Προϋπολογισμός: 453.342,91 ευρώ

Η πράξη αφορά στην ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών σημαντικών έργων υποδομής του δικτύου ομβρίων στα πλαίσια μιας ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου για την εύρυθμη λειτουργία των οικισμών Μικρό Μοναστήρι, Βαλτοχώρι, Λουδίας, Ελεούσα και Κάτω Γέφυρα του Δήμου Χαλκηδόνος και την αντιπλημμυρική τους προστασία, με στόχο τη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ περί βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των παραπάνω οικισμών και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος του Δήμου Χαλκηδόνος.

Πρόσκληση ΑΤ11

Τίτλος Πράξης: «Προσεισμικός έλεγχος σχολικών και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Χαλκηδόνος»

Προϋπολογισμός: 140.280,00 ευρώ

Η υλοποίηση της πράξης προβλέπει πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο σχολικών και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Χαλκηδόνος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Από τον έλεγχο θα προκύψει η εικόνα της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης των σχολικών όπως και των λοιπών δημοτικών κτιρίων και θα γίνει ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σεισμικής αναβάθμισης και ενίσχυσης των σχολικών κτιρίων και των άλλων δημοτικών κτιρίων, όπου κριθεί ότι απαιτείται.

Πρόσκληση ΑΤ12

Τίτλος Πράξης: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Χαλκηδόνος»

Προϋπολογισμός: 923.921,32 ευρώ

Προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και οχημάτων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Χαλκηδόνος, ως το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης προσέγγισης της βιώσιμης κινητικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση. Ενδεικτικά προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικού σάρωθρου, ηλεκτρικού πολυμηχανήματος – φορτωτή, ηλεκτρικών τετράκυκλων οχημάτων με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, ηλεκτρικού επιβατηγού αυτοκινήτου, ηλεκτρικών τετράκυκλων οχημάτων με κλειστή κιβωτάμαξα τύπου βαν, κοκ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *