Του Κ.Πλαγάκου:Κτίσιμο του αφορολόγητου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Ποιους αφορά το «κτίσιμο του αφορολόγητου»; Τι μειώσεις φόρου επιτυγχάνονται; Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό δαπανών που πρέπει να εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής; Ποιες δαπάνες λαμβάνονται υπόψη; Τι ισχύει για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ; Ποια η φορολογική επιβάρυνση σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού; Ποιες συναλλαγές θεωρείται ότι διενεργήθηκαν με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής; Απαιτείται η συλλογή των αποδείξεων που αντιστοιχούν σε αυτές τις δαπάνες; Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμών; Είναι δυνατή η μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού ηλεκτρονικών πληρωμών από τον έναν σύζυγο στον άλλον; Λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν εκτός Ελλάδας;

Στα παραπάνω ερωτήματα δίνει απαντήσεις, στο άρθρο που ακολουθεί, ο συνεργάτης μας Λογιστής-Φοροτεχνικός Κώστας Πλαγάκος, ο οποίος επισημαίνει στους αναγνώστες του e-koufalia.gr: «Καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες πριν την εκπνοή του 2017, οι φορολογούμενοι καλό είναι να ελέγξουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά εντός του έτους, ώστε να αποφύγουν την άσκοπη  καταβολή φόρων, όταν έρθει η ώρα των φορολογικών δηλώσεων».

 Κτίσιμο του αφορολόγητου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Του συνεργάτη μας Κώστα Πλαγάκου, Λογιστή-Φοροτεχνικού 

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που φορολογούνται ως κατ’ επάγγελμα αγρότες, προκειμένου να καρπωθούν όφελος από τη μείωση φόρου από 1.900€ έως 2.100€ (ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση) απαιτείται από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2017 να πραγματοποιήσουν δαπάνες, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Το ύψος των δαπανών, που οφείλει να εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ο φορολογούμενος, προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός του ως εξής:

Εισόδημα (€) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής   (Προοδευτική εφαρμογή)
1.00-10.000,00 10%
10.000,01-30.000,00 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000€

 

Παράδειγμα: Μισθωτός με εισόδημα 12.000€ θα πρέπει εντός του 2017 να έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αξίας 1.300€ [(10%*10.000+15%*2.000)=(1.000+300)=1.300] για να καρπωθεί την προβλεπόμενη  μείωση φόρου.

Δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για το «κτίσιμο του αφορολόγητου»

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του παραπάνω ποσοστού (κτίσιμο αφορολόγητου) είναι αυτές που σχετίζονται με διατροφή, αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά, καπνό, ένδυση, υπόδηση, στέγαση (εξαιρουμένων των ενοικίων), είδη και υπηρεσίες νοικοκυριού, υγεία, μεταφορές (εξαιρουμένης της δαπάνης για αγορά οχημάτων, πλην των ποδηλάτων), επικοινωνίες, αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαίδευση, ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια κ.λπ.

Εξαιρούνται τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και γενικά οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές όπως για παράδειγμα οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

Όσον αφορά τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε στοιχεία διαφορετικά από τα στοιχεία αυτού που τους εξοφλεί, η πληρωμή γίνεται δεκτή με την προϋπόθεση ότι αυτός που εξοφλεί τον λογαριασμό είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι για το «κτίσιμο του αφορολογήτου» λαμβάνονται υπόψη και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

 

Φορολογική επιβάρυνση σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού δαπανών

Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών, ο φόρος εισοδήματος που θα κληθεί να καταβάλει ο φορολογούμενος, ισούται με το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενη με τον συντελεστή 22%.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος με εισόδημα 14.000€ θα πρέπει εντός του 2017 να έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αξίας 1.600€ [(10%*10.000+15%*4.000)=(1.000+600)=1.600]. Σε περίπτωση που το ύψος των συναλλαγών που πραγματοποίησε ηλεκτρονικά ανέρχεται στα 900€, στη διαφορά των 700€ (1.600,00-900,00) επιβάλλεται φόρος 22%, οπότε η φορολογική του επιβάρυνση θα είναι 154€ (700*22%).

Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ενδεικτικά,  θεωρούνται οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid card), η μεταφορά πίστωσης, οι εντολές άμεσης χρέωσης, οι πάγιες εντολές, οι τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές, η ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking), το ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), η καταβολή μετρητών στον γκισέ, η πληρωμή σε μηχανήματα τύπου “easypay. Όσον αφορά τις δαπάνες που εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες, δεν εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (εφάπαξ ή σε δόσεις).

Επισημαίνεται ότι για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο, όπως κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ. και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.

Δαπάνες Συζύγων

Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων, το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Όταν ένας εκ των δυο συζύγων πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά δεν δικαιούται μείωση φόρου (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), το ποσό αυτών των δαπανών είναι δυνατό κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Εξαιρέσεις

Φορολογούμενοι εβδομήντα ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και φορολογούνται ως μισθωτοί-συνταξιούχοι, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι οι κυριότερες κατηγορίες των φορολογουμένων, που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να συλλέξουν αποδείξεις ίσης αξίας (με τον παλαιό τρόπο).

Απεναντίας, φυλακισμένοι και διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας και ψυχιατρικά καταστήματα εξαιρούνται και από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά και από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων.

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *