Του Α.Στεργιάδη:Δ.Χαλκηδόνος-Εθνική Απογραφή 2021

ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021- ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2021 δεν είναι και τόσο ευχάριστα, τόσο σε Εθνικό επίπεδο τόσο και σε τοπικό επίπεδο του δήμου μας.

Αναλυτικοτερα  432.481 οι κάτοικοι στην απογραφή του 2021, μειωμένοι από την απογραφή του 2011 κατά -3,5%.

Γράφει ο Α.Στεργιάδης

Στον δήμο Χαλκηδόνος τώρα η μείωση του πληθυσμού είναι στο απογοητευτικό ποσοστό των -11,1%. (35.145 το 2001, 33.673 το 2011, μείωση -4,2%  και 29.951 το 2021 μείωση -11,1%. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα των κοινοτήτων – χωριών του δήμου μας να δούμε και ποια από τα χωριά μας έχουν μεγάλη μείωση).

Η μεγάλη αυτή μείωση του πληθυσμού, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των μειωμένων γεννήσεων και του ευρύτερου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο δήμος μας έπαψε να είναι ελκυστικός, έπαψε να αποτελεί οικιστική λύση.

Τα αποτελέσματα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και προτάσεων-λύσεων από την διοίκηση του δήμου.

Η αποβιομηχάνιση, η έλλειψη δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, η υποβάθμιση των υποδομών είναι οι κύριες αιτίες που οδηγούν στη φυγή των κατοίκων από την επαρχία και τις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο χαμηλός συντελεστής δόμησης που δεν κάνει ελκυστική την οικιστική ανάπτυξη. Στην Γέφυρα για παράδειγμα ο συντελεστής δόμησης ήταν 1,2 στον οικισμό και μετά από απόφαση του τότε δήμου Αγίου Αθανασίου το 2006 σε αλλαγή του Πολεοδομικού Σχεδίου ο συντελεστής κατέβηκε στο 0,8, αυτό οδήγησε στην αποτροπή των νέων κατοικιών.

Εκεί πρέπει να στρέψει την προσοχή του ο δήμος, γιατί και οι χρηματοδοτήσεις των δήμων από εθνικά ή Ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον  αριθμό των κατοίκων του εκάστοτε δήμου. Κατα συνέπεια οφείλει να παρέχει τις μέγιστες δυνατές διευκολύνσεις στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και νεοσύστατων επιχειρήσεων.