Ξεκαθαρίζει το τοπίο στο Κ.Ε.Κ ΝΕΦΕΛΗ – Με έγγραφο του ΥΠΕΣ ανοίγει ο δρόμος για τον ορισμό της νέας διοίκησης

Από το ΚΕΚ Νεφέλη λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω δελτίο τύπου

Απάντηση στο ερώτημα του δήμου Χαλκηδόνoς για τον τρόπο ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ, ένα ερώτημα που είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της εκλογής των μελών του Δ.Σ, έδωσε οριστικά το Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Με την απάντηση αυτή, την οποία παρέλαβαν οι Δήμοι στις 27/05/2020, μπαίνει οριστικά τέλος στις καθυστερήσεις μηνών που προέκυψαν από τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει ο δήμος Χαλκηδόνoς αμφισβητώντας τον τρόπο εκλογής νέας διοίκησης.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η εκλογή νέας διοίκησης θα γίνει ως εξής: «…οι Δήμοι – εταίροι της διαδημοτικής επιχείρησης πρέπει να προχωρήσουν στη λήψη αποφάσεων για την εκλογή των μελών τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με την σχετική παράγραφο 3 της οικείας συστατικής πράξης όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 273/Β΄/07.02.2017), συνδυαστικά εφαρμοσμένη, το αρμόδιο Διαδημοτικό Όργανο ( που ενέχει θέση Συμβουλίου ), σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της επιχείρησης, οφείλει να ορίσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, σύμφωνα και με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Π.Δ. 410/1995….» οι Δήμοι/εταίροι της επιχείρησης πρέπει να προχωρήσουν στον ορισμό της νέας Διοίκησης και στην εκλογή μελών ΔΣ, σύμφωνα με την οικεία συστατική πράξη της επιχείρησης.

Σας παραθέτουμε όλα όσα προηγήθηκαν της ξεκάθαρης επιστολής του ΥΠΕΣ που στην ουσία αναφέρει όσα ορίζει ο νόμος, ωστόσο δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν καθώς εκκρεμούσε η διευκρινιστική επιστολή απάντηση του υπουργείου.

Στις 27/11/2019, ο Δήμος Χαλκηδόνος, απέστειλε έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, ζητώντας τον τρόπο εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την προκύπτουσα νέα νομοθεσία (με τις ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α. του νόμου 4623/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών) και με βάση το αρχικό καταστατικό σύστασης της επιχείρησης και σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες τροποποιήσεις της συστατικής αυτής πράξης στα 25 χρόνια λειτουργίας της.

Για την ιστορία αναφέρεται ότι το Κ.Ε.Κ Νεφέλη ιδρύθηκε το 1995 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γέφυρας, με τον τίτλο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ με την επωνυμία Κ.Ε.Κ. «ΝΕΦΕΛΗ», και με μετοχική σύνθεση τον Δήμο Δέλτα, Δήμο Χαλκηδόνος και Δήμο Ωραιοκάστρου με έξι, τέσσερις και έναν εκπρόσωπο αντίστοιχα.

Αναμένοντας την απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στις 02/01/2020 η διοίκηση του Κ.Ε.Κ. Νεφέλη, προέβη σε αποστολή επίσημου αιτήματος προς την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, ζητώντας νομική γνωμάτευση για τον τρόπο ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νομικό τμήμα της ΠΕΔ ΚΜ επιβεβαίωσε την υφιστάμενη διαδικασία εκλογής του ΔΣ ενώ στις 05/02/2020 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για περεταίρω διευκρινήσεις και πληροφορίες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών στις 25/02/2020, στήριξε την υπάρχουσα τεκμηριωμένη και νόμιμη διαδικασία ορισμού ΔΣ υφιστάμενων διαδημοτικών επιχειρήσεων εφόσον η διαδημοτική επιχείρηση λειτουργεί εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται από τη συστατική της πράξη. Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος περαιτέρω απέστειλε υπόμνημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης συνεχίζοντας να έχει αντιρρήσεις για τη μέχρι τώρα διαδικασία.

Η αρμόδια υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ της σύστασης, το καταστατικό της επιχείρησης και σχετικές διευκρινήσεις τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από την επιχείρηση, με έγγραφο της στις 6/04/2020, και στις 29/04/2020, αναφέρει ότι νόμιμα εξακολουθεί και λειτουργεί η τότε συσταθείσα και νυν επονομαζόμενη Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης.

Το έγγραφο του ΥΠΕΣ που ακολούθησε με ημερομηνία 18/05/2020, έλυσε κάθε απορία και έκλεισε κάθε αμφισβήτηση δίνοντας τη δυνατότητα στους όμορους δήμους να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην εκλογή νέου Δ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *