Δ.Χαλκηδόνος:Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 27/03 ώρα 19.30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η- ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8/2019

Καλούνται τα μέλη τ ου Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 27/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα
7:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ
Κουφαλίων) όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) και Στοχοθεσία οικονομικών
αποτελεσμάτων του Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2019
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (6η)
3. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
4. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος” οικονομικού έτους 2019
5. Καθορισμός ύψους διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου για τη διδακτική περίοδο 2019-2020
6. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023
7. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΑΔΣ 9/2019 «σύσταση δουλείας διόδου μέσα από το με.αριθ. 3895
δημοτικό χερσολίβαδο, Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου»
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης στα πλαίσια της λήψης μέτρων
για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων επί τμήματος της οδού που διασχίζει την περιοχή
Μπικαίικα του οικισμού Ξηροχωρίου μήκους περίπου 300 μέτρων.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τοποθέτησης κολονακίων έμπροσθεν καταστήματος επί του
πεζοδρομίου της οδού Εθν. Αντιστάσεως 64, προς αποτροπή ληστείας.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση σχολικών κτηρίων έτους 2016”,
αρ.μελ. 13/2016.
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση τμήματος δημοτικής οδού
Κουφαλίων – Προχώματος στο ύψος της κάτω διάβασης ΟΣΕ (Χ.Θ. 6+800, 7+200)”.
12. Έγκριση σύμβασης, οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χαλκηδόνος και ΑΝΕΘ, για την ωρίμανση του έργου, επιστέγασης επέκτασης και ενεργειακής αναβάθμισης, του δημοτικού κολυμβητηρίου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με το άρθ. 12 παρ. 4 Ν.4412/2016.
13. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήσης του χώρου επάνω από τον Παιδικό Σταθμό Αδένδρου στον
Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αδένδρου “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”
14. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2019
15. Έγκριση ανάθεσης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών και τιμητικών
διακρίσεων για εκδηλώσεις του έτους 2019
16. Έγκριση ανάθεσης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών με σκοπό την ενημέρωση και
προβολή του Δήμου Χαλκηδόνος
17. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους το μήνα Απρίλιο έτους 2019 και εξειδίκευση πίστωσης
18. Λήψη απόφασης για την χορήγηση υποστήριξης σε άπορες οικογένειες και οικονομικά αδύναμες
οικογένειες του Δήμου Χαλκηδόνος (Πάσχα 2019) και εξειδίκευση πίστωσης.
19. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών
λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος.
20. Καθορισμός χρόνου λειτουργίας και τέλους χρήσης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου για το έτος 2019.
21. Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δ.Σ. από 1/1/2018 έως 31/8/2018.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *