Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση στις  26/8/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  8.00 μ.μ.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η –ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16/2019

ΠΡΟΣ

1.    Τον Δήμαρχο Χαλκηδόνος, κ. Ιωάννη Τσουκνιδά

2.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος

 1. Την Γενική Γραμματέα του Δήμου Χαλκηδόνος, κα Παρασκευή Εξαδακτύλου
 2. Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Χαλκηδόνος

(με την παράκληση να ενημερώσουν και τα μέλη των συμβουλίων τους)

 1. Τον  νεοεκλεγέντα Δήμαρχο κ. Αναγνωστόπουλο Σταύρο

 

ΚΑΛΕΙΣΘΕ

σε  ΕΙΔΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίαση  στις  26/8/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων) για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. με  μοναδικό θέμα της  Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2018

 • Απολογισμός έτους 2018
 • Ισολογισμός έτους 2018
 • Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2018 

        Επίσης προσκαλούνται οι κ.κ. δημοτικοί υπάλληλοι:

 1. Νικολαϊδου Βασιλική -Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας και Αν.Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.
 2. Ουζούνης Νικόλαος – Λογιστής στο Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας .

Καλείται, επίσης, να παραστεί στη συνεδρίαση η κ Γκόγκου Ιωάννα Ορκωτή Λογίστρια της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών) όπως ορίστηκε με την υπ.αρ. 449/2018 (ΩΑΩΞΩΗ2-Ψ0Η) απόφαση Δημάρχου.

Εισηγητής θέματος: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών, κος Μαυρουδής Μηντσιούδης.

Μετά το πέρας της εισήγησης θα ακολουθήσει παρουσίαση του Δημάρχου Χαλκηδόνος κ. Ιωάννη Τσουκνιδά.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17/2019

Καλούνται τα μέλη του  Δ.Σ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στις 26/8/2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 .
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 3. Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων ετών 2019-2020 σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
 4. Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.Κ.Π.Α.  Δήμου Χαλκηδόνος οικονομικού έτους 2018.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κρασπεδώσεις στην περιοχή Επέκτασης Κουφαλίων» (αρ. μελέτης 127/2018).
 6. Έγκριση 3ου (Τακτοποιητικου) Α.Π.Ε. του υποέργου 2 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΑΔΕΝΔΡΟΥ»  της πράξης με MIS 5003925
 7. Έγκριση Έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Χαλκηδόνος
 8. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του οχήματος ΙΧ ΚΗΗ 8452 στον εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό β τάξης του Δήμου Χαλκηδόνος και έγκριση, κατ’ εξαίρεση, δικαιώματος οδήγησής του από ιδιώτες εθελοντές πυροσβέστες
 9. Ορισμός μελών για επιτροπές του ΟΚΠΑ Χαλκηδόνος, έτους 2019.
 10. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2020.
 11. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού.
 12. Λήψη απόφασης περί διοικητικής αποβολής από τα τμήματα των αγροτικών δρόμων στην περιοχή του αγροκτήματος Βαθυλάκκου.
 13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Ασφαλτόστρωση τμημάτων οδών Διον. Σολωμού και Κων. Καραμανλή στην περιοχή επέκτασης  Κουφαλίων ”

                                                      

                                                                                                    

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *