Δ.Χαλκηδόνος: Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου

ΘΕΜΑ: “Πρόσληψη της Κυριακού Χρυσούλας του Δημητρίου, ως Ειδικό Σύμβουλο”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.4623/2019
2. Τις διατάξεις του αρθου 58 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2019), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/02-12-2016), περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος (ΦΕΚ 1506/Β/20-06-2013).
5. Την ανάγκη πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου για την κάλυψη αναγκών της λειτουργίας του Δήμου Χαλκηδόνος.
6. Την υπ΄αριθμ. 11618/02-09-2020 δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου πλήρωσης θέσης Ειδικού Συμβούλου.
7. Την υπ΄αριθμ. 11884/04-09-2020 αίτηση της Κυριακού Χρυσούλας του Δημητρίου.
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΥ/20-08-2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων.
9. Το γεγονός ότι έχει αρχίσει ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που κατέθεσε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε την Κυριακού Χρυσούλα του Δημητρίου ως Ειδική Σύμβουλο, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων της.
Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στα παρακάτω θέματα:

α) Σχεδιασμός δράσεων για την προώθηση του οράματος, της αποστολής και των στόχων του Δήμου Χαλκηδόνος.
β) Διαχείριση και ανάπτυξη στρατηγικής για την προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών αγαθών, γεγονότων και δράσεων.
γ) Την υλοποίηση συνεργασιών με άλλους οργανισμούς αναπτυξιακής, κοινωνικής, πολιτισμικής υφής, όπως αδελφοποιήσεις, ένταξη σε δίκτυα δήμων και περιφερειών, συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες.
δ) Σχεδιασμός και υλοποίηση εκδόσεων, δημιουργία ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων.
ε) Επικοινωνία με συλλόγους και κοινωνικούς φορείς του Δήμου, ενημέρωση των μελών τους με στόχο τη δραστηριοποίηση και συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις και στην προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *