Δ.Χαλκηδόνος:Προκήρυξη θέσεων ΑΣΕΠ για την Δημοτική Αστυνομία

Προκήρυξη θέσεων ΑΣΕΠ για την στελέχωση της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας στο δήμο Χαλκηδόνος.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Όλες οι πληροφορίες, τα κριτήρια, πτυχία, όρια ηλικίας, απαιτούμενα προσόντα , όρια αθλητικών δοκιμασιών και όσα άλλα απαιτούνται για την σωστή και πλήρη υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους περιέχονται στο αντίστοιχο ΦΕΚ «ΑΣΕΠ 1Κ/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/22.02.2024».

Στο παρακάτω λινκ μπορείτε να δείτε την προκήρυξη