Δ.Παιονίας: Πρόγραμμα προμήθειας στεγάστρων

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ»

Με απόφαση της διεύθυνσης οικονομικής & αναπτυξιακής πολιτικής , τμήμα αναπτυξιακών προγραμμάτων & διαχείρισης Π.Δ.Ε. του υπουργείου εσωτερικών της 10 Μαρτίου 2021 Α.Π. : 18385 εντάχθηκε ο δήμος Παιονίας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
Η απόφαση ένταξης προέκυψε μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3668/27-02-2020 αίτημα ένταξης του Δήμου Παιονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αποφασίζουμε την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της παρακάτω Πράξης: «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Παιονίας» συνολικού προϋπολογισμού 48.988,68€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Παιονίας (Ν. Κιλκίς).
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 48.988,68 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 48.988,68 €

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *