Δήμος Χαλκηδόνος:Η αποκεντρωμένη ακύρωσε απόφαση του Δημ.Συμβουλίου για το ΚΕΚ Νεφέλη

Την προσφυγή του κ Ευσταθιάδη Λουκά  εναντίον της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος  σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν τέσσερις  εκπρόσωποι στο μέχρι τώρα 11μελές  συμβούλιο της διαδημοτικής επιχείρισης ΚΕΚ Νεφέλη, εξέτασε η αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

H αποκεντρωμένη διοίκηση δικαίωσε τον δημοτικό σύμβουλο κ.Ευσταθιάδη και αποφάσισε ότι το συμβούλιο του ΚΕΚ θα πρέπει να είναι 26μελές με την παρακάτω εκπροσώπηση:

Δήμος Δέλτα: 14 εκπρόσωποι

Δήμος Χαλκηδόνος :  11 εκπρόσωποι

Δήμος Ωραιοκάστρου:  ένας/μια εκπρόσωπος

Η απόφαση

Αποφασίζουμε :

Α. Κάνουμε δεκτή την από 15-07-2020 προσφυγή του Λουκά Ευσταθιάδη του Συμεών, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Χαλκηδόνος και κατοίκου Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης, κατά της αριθ. 88/18.06.2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνος, ως προς τον ορισμό των τεσσάρων εκπροσώπων, μετά των αναπληρωτών αυτών, στο ενδεκαμελές Διαδημοτικό Όργανο, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. Ακυρώνουμε την αριθ. 88/18.06.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος, ως προς τον ορισμό τεσσάρων εκπροσώπων, μετά των αναπληρωτών αυτών, στο ενδεκαμελές Διαδημοτικό όργανο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επειδή, από την γραμματική ερμηνεία των διατάξεων του Π.Δ/τος 410/1995 και εκείνων της παρ. 9 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, νοούμενες ως «οικεία νομοθεσία», έχοντας ως γνώμονα την αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης των Δήμων – μετόχων, στο κεφάλαιο της επιχείρησης, με δεδομένο το ελάχιστο 3,74% της συμμετοχής του Δήμου Ωραιοκάστρου σε αυτό, αποδίδει, κατ` ελάχιστον, έναν εκπρόσωπό του στο εν λόγω συλλογικό όργανο της επιχείρησης, η ενδεδειγμένη συγκρότηση ως προς τον συνολικό αριθμό μελών του οικείου Διαδημοτικού Οργάνου της επιχείρησης ανέρχεται, αναλογικά σε είκοσι έξι (26) μέλη.

Συνεπώς, ο Δήμος Δέλτα, ως συμμετέχων με το 54 % του κεφαλαίου αυτής, εκπροσωπείται από δεκατέσσερις (14) εκπροσώπους και ο Δήμος Χαλκηδόνος από έντεκα (11) εκπροσώπους, με βάση το 42,3 % ποσοστού συμμετοχής, ενώ ακολουθεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου με το 3,74 % στο κεφάλαιο με έναν/μία εκπρόσωπο στο εν λόγω εικοσιεξαμελές (26) Διαδημοτικό Όργανο αυτής.

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ. 1 του Ν 3852/2010 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν 3463/2006 εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

[pdf-embedder url=”https://e-koufalia.gr/pdfs/91ΦΗΟΡ1Υ-ΥΧΠ.pdf”]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *