Δήμος Χαλκηδόνος:Το νέο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Το δημοτικό συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019.
2) Τις προτάσεις των παρατάξεων.
3) Την υπ΄αριθμ. 3/2019 πράξη του Δ/κού Συμβουλίου του ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ Κουφαλίων
4) Το υπ΄αριθμ. 3150/2019 έγγραφό της ΔΕΥΑΧ.
5) Την υπ΄αριθμ. 63900/102/13-9-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Επικυρώνει όλες τις υποψηφιότητες που προτάθηκαν από τον Δήμαρχο και από τις λοιπές δημοτικές παρατάξεις και ορίζει ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Χαλκηδόνος (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), τους κάτωθι :

Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πιτίκης Ευστράτιος.
1. Τον Δ.Σ. κ. Μπίκο Βασίλειο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Δ.Σ. κ. Ανεστίδη Ανέστη.
2. Την Δ.Σ. κ. Κωστοπούλου Μαρία ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Δ.Σ. κ. Καραγεώργο
Αντώνιο.
3. Τον Δ.Σ. κ. Ευσταθιάδη Λουκά ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον κ. Βαϊνά Ζήση.
4. Τον Δ.Σ. κ. Διαμαντή Διαμαντή ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματική τον Δ.Σ. κ. Πούντο
Χαράλαμπο.
5. Τον Δ.Σ. κ. Κορωνά Κων/νο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Δ.Σ. κ. Χατζηκυριακού
Παύλο.
6. Την Δ.Σ. κ. Βλαχάκη Μαρία ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον Δ.Σ. κ. Μηντζαρίδη
Μηνά.
7. Τον κ. Μηλίδη Παναγιώτη του Δημητρίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό την κ. Βύζελη
Χρυσούλα του Γεωργίου (εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΔΕΥΑΧ)
8. Τον κ. Παραλυκίδη Νικόλαο του Παναγιώτη, εκπρόσωπο με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις
συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον κ. Χασαπίδη Σάββα, εκπροσώπους του ΣΥ.ΔΡΟ.ΠΕ. Κουφαλίων.
9. Τον κ. Βαρδαλή Δημήτριο του Αθανασίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον κ. Αρκύρη
Παναγιώτη του Δημητρίου, δημότες – κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα και γνώσεις σχετικές με
το αντικείμενο της επιχείρησης
10. Τον Ντράχα Κων/νο του Αθανασίου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό τον κ. Γιανουπλάκη
Ιωάννη του Χαράλαμπου δημότες – κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα και γνώσεις σχετικές με το
αντικείμενο της επιχείρησης

Ο Αντιπρόεδρος θα εκλεγεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του.
Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.
Η θητεία των ανωτέρω µελών ακολουθεί την θητεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *