Δήμος Χαλκηδόνος:Δημοτικό Συμβούλιο-Τρίτη 14/11 ώρα 21.00

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/2017

Καλούνται τα  μέλη  του  Δ.Σ.  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  την  Τρίτη  14/11/2017  και ώρα 9:00 μ.μ.  στην αίθουσα  συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  όπου θα συζητηθούν τα θέματα όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
 2. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Χαλκηδόνος.
 3. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας.
 4. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ αρ 378 αγροτεμαχίου,έκτασης 4.125 τμ στην ΔΚ Ν.Μεσήμβριας
 5. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 6. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλκηδόνος” ( Ο.Κ.Π.Α.Χ.).
 7. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευών-συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Χαλκηδόνος 2018-2019.
 8. Έγκριση Πολυετούς Υποχρέωσης ύψους 73.997 ευρώ και ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2017 συνολικού ποσού 1.000 ευρώ για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
 10. Έγκριση της υπ. Αριθ. 114/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση της πράξης: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την Τ.Κ. Δυτικού του Δ. Πέλλας» και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως φορέα υλοποίησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 4 “Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού”, Υπομέτρο 3: “Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την Προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας, Δράση 4: “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “ Εργασίες αποκατάστασης και μετατροπής υφιστάμενου κτιρίου σε εκθετήριο αντικειμένων αγροτικής κληρονομιάς στην ΤΚ Αγχιάλου της ΔΕ Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος.
 12. Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί δημοτικής οδού από την Ελεούσα προς Ε.Ο., για την εγκατάσταση του αγωγού ΤΑP.
 13. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου”
 14. Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ των Δήμων για τον μήνα Ιούνιο 2016.
 15. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος”

 

Ο Πρόεδρος                                                  

                                                               Κοσκινάς Ευρυσθένης

 

Εισηγητές θεμάτων :

Αντιδήμαρχος κ. Μηντσιούδης Μαυρουδής             :  2ο -4ο

Αντιδήμαρχος κ. Παπαμιχαήλ Ιωάννης                    : 1ο, 7ο-15ο

Πρόεδρος ΔΕΥΑΧ Κ. Χατζάκος Παναγιώτης              : 5ο

Πρόεδρος ΟΚΠΑΧ κ. Κιαχαγιά Πολυξένη                  : 6ο

 

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και έχει αποσταλεί μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δημοτικών συμβούλων.

Οι πλήρεις φάκελοι των θεμάτων βρίσκονται στο γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και είναι  στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων Κοινοτήτων.

ΕΙΔΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 159 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Καλούνται τα  μέλη  του  Δ.Σ.  σε  ΕΙΔΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  στις  14/11/2017 ημέρα Τρίτη   και ώρα   7:00 μ.μ. στην  αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 2ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων)  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης,

στο παρακάτω μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Χαλκηδόνος, οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής

Μηντσιούδης Μαυρουδής – Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Επίσης καλείται, η Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού και Προμηθειών κ. Ισμαηλίδου Πετρούλα.

 

                                                                                Ο Πρόεδρος                                                    

                                                              Κοσκινάς Ευρυσθένης

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *