Δήμος Χαλκηδόνος:Νέος Αντιδήμαρχος καθαριότητας και κατά τόπον στην ΔΕ Αγίου Αθανασίου ο Βλαδίμηρος Μωυσίδης

moisidis1

Σας είχαμε ενημερώσει (δεν έπραξε το ίδιο και ο Δήμος Χαλκηδόνος) από την προηγούμενη βδομάδα (ΕΔΩ κ ΕΔΩ) για την παραίτηση του Αντιδημάρχου κ.Μιχάλη Τσακίρη.

Σήμερα ορίσθηκε από τον Δήμαρχο κ.Τσουκνιδά, ο κ.Βλαδίμηρος Μωυσίδης από την Νέα Μεσημβρία ως αντικαταστάτης του κ.Τσακίρη, τόσο στην Αντιδημαρχία όσο και σαν κατά τόπον στην ΔΕ Αγίου Αθανασίου, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Ξενίδης, ορίστηκε Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο τύπου που εστάλη από τον Δήμο Χαλκηδόνος μετά την δική μας ανάρτηση για τον νέο Αντιδήμαρχο και γι αυτό δεν υπήρχε αρχικά.

Δελτίο τύπου Δήμου Χαλκηδόνος 

Με την από 296/21-9-2016 Απόφαση Δημάρχου Χαλκηδόνος,έγινε αποδεκτή η αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μιχαήλ Τσακίρη από το αξίωμα του Αντιδημάρχου σε θέματα Ανακύκλωσης,Καθαριότητας

και Πρασίνου και με την από 297/212016 οι καθ’ύλην αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βλαδίμηρο Μωυσίδη.  Ο Δήμαρχος κ. Τσουκνιδάς και η Διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος, ευχαριστούν θερμά τον κ. Τσακίρη για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά την άσκηση των καθηκόντων του,σε μια

εποχή δύσκολη και με πολλά εμπόδια. Στον δε κ. Μωυσίδη ευχόμαστε καλή αρχή και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά με τον ορισμό
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, 3. Την υπ’ αρ. 200/2014 Απόφαση Δημάρχου Χαλκηδόνος περί ορισμού Αντιδημάρχων, 4. Την από ε.ε.14340/12-9-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Μιχαήλ Τσακίρη του Λεωνίδα από το αξίωμα του
Αντιδημάρχου σε θέματα Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Πρασίνου στο Δήμο Χαλκηδόνος, 5. Την υπ’ αρ. 296/15002/21-9-2016 Απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του κ. Μιχαήλ Τσακίρη του
Λεωνίδα από το αξίωμα του Αντιδημάρχου σε θέματα Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Πρασίνου πριν από τη
λήξη της θητείας του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που ασκούνταν από τον παραιτηθέντα Αντιδήμαρχο κ. Μιχαήλ Τσακίρη του Λεωνίδα και ορίζει πλέον Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Βλαδίμηρο Μωυσίδη του Συμεών, καθ’ ύλην σε θέματα Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Πρασίνου και κατά τόπον στην ΔΕ Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος, μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις αρμοδιότητες όπως έχουν αναλυτικά σύμφωνα με την υπ’ αρ. 200/2014 Απόφασης Δημάρχου.

Ο ΔΗ Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΤΣΟ Υ Κ Ν Ι Δ Α Σ  ΙΩ Α Ν Ν ΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ξενίδη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκηδόνος.

antid-page-001antid-page-002

One comment

  1. Ε ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΑΡΧΗΣΑ ΝΑ ΑΝΥΣΗΧΩ !!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *