ΚΕΚ Νεφέλη: Συγκρότηση & εκλογή μελών του Δ.Σ.

Από το πρακτικό της με αριθμό 2/02-03-2021 Συνεδρίασης του Διαδημοτικού Οργάνου της Διαδημοτικής Επιχείρησης. Αριθμός Απόφασης: 1/2021

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση & εκλογή μελών του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης, με την επωνυμία ΄΄Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θες/νίκης ¨ΝΕΦΕΛΗ¨».

Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο αυτής, σήμερα στις 02 του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30μμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διαδημοτικό Όργανο της Διαδημοτικής Επιχείρησης, μετά από έγγραφη πρόσκληση που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Οργάνου κος Αλμπάνης Θεοφάνης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί επί συνόλου 11 μελών, βρέθηκαν παρόντες 10, δηλαδή

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Πρόεδρος
ΒΑΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ Αντιπρόεδρος
ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γεν. Γραμματέας
ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δημ. Συμβ. Δήμου Δέλτα
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δημ. Συμβ. Δήμου Δέλτα
ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημ. Συμβ. Δήμου Δέλτα
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δημ. Συμβ. Δήμου Δέλτα
ΒΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δημ. Συμβ. Δήμου Δέλτα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος
ΤΑΧΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ Δημ. Συμβ. Δήμου Χαλκηδόνος
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημ. Συμβ. Δήμου Χαλκηδόνος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης κράτησε η υπάλληλος της επιχείρησης Γιαμαλή Ιωάννα.
Ο Πρόεδρος του Διαδημοτικού Οργάνου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με προηγούμενη απόφαση (Νο 1/31-07-2020) συγκροτήθηκε το Διαδημοτικό Όργανο που ενέχει θέση Δημοτικού Συμβουλίου και ασκεί τις ίδιες
αρμοδιότητες και επομένως πρέπει να προβούμε στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης.
Το Διαδημοτικό Όργανο της Διαδημοτικής Επιχείρησης μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1. ΠΡΟΕΔΡΟ της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θες/νίκης με διακριτικό τίτλο ΝΕΦΕΛΗ τον κο ΝΑΖΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ – Δημοτικό
Σύμβουλο Δήμου Δέλτα.
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ τον κο ΒΑΙΝΑ ΖΗΣΗ – Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Χαλκηδόνας.

Για την εκλογή μελών για το Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης, ψηφίστηκαν με ψήφους εννέα (9) υπέρ και έναν (1) κατά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δέλτα κος Σκουλαριώτης Δημήτριος για την εκλογή μελών για το Δ.Σ. ψήφισε κατά.

Υπέρ της εκλογής μελών για το Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θες/νίκης ¨ΝΕΦΕΛΗ΄», με την κάτωθι συγκρότηση ,

3. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.Α.Υ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΔΕΛΤΑ», ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
7. ΑΣΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
8. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
10. ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
11. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο ΝΕΦΕΛΗ έχει ως εξής:

1. ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΒΑΙΝΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.Α.Υ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΔΕΛΤΑ»
7. ΑΣΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
8. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10. ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
11. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *