Του Γ.Γιαννάκη:Η στήριξη των startups από την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η περίπτωση του Δήμου Χαλκηδόνος

Η στήριξη των startups από την Τοπική Αυτοδιοίκηση –   Η περίπτωση του Δήμου Χαλκηδόνος

Σε παλαιότερα άρθρα μου (σσ Η συμμετοχή των νέων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”, “Νέοι υποψήφιοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση” και “Δημοτικό Συμβούλιο Νέων”) είχα αναφερθεί στην ανάγκη η νέα γενιά να μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο της τοπικής και περιφερειακής κοινωνίας στην οποία ζει, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει το αυτονόητο: το όραμά της για ένα καλύτερο αύριο.

Σε αυτή την προσπάθεια, όπως είχα τονίσει τότε και υπογραμμίζω και τώρα, είναι καθήκον των μεγαλύτερων να δημιουργήσουν όλες τις απαραίτητες συνθήκες για να παραμείνουν οι νέοι στις τοπικές κοινωνίες, να δημιουργήσουν μέσα σε αυτές, να προοδεύσουν και να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στην αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης της κοινωνίας.

Παρακάτω θα αναφερθώ στις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να πραγματοποιήσει ουσιαστικές παρεμβάσεις,  ειδικότερα στην δύσκολη μετά Covid εποχή, προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός. Μία από αυτές τις παρεμβάσεις είναι η ενίσχυση μιας μορφής επιχειρηματικότητας που εμφανίστηκε τα προηγούμενα χρόνια, αυτή της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start up). Με τον όρο startups εννοούμε τις νέες πράγματι, άλλα όχι νεανικές απαραίτητα επιχειρήσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην καινοτομία (με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας) και οι οποίες στοχεύουν σε αγοραστικό κοινό πέρα από τα στενά όρια της τοπικής αλλά ακόμη και της εθνικής αγοράς.

Βασικός στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λοιπόν, θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας καθώς και η υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, με σκοπό την εξέλιξή τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις (χαρακτηριστικά αναφέρω κάποιους από τους τομείς εφαρμογής: αγροδιατροφή, υγεία, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, κατασκευές, πολιτισμός, τουρισμός).

Απαραίτητη προϋπόθεση σε μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί η ύπαρξη ισχυρής θέλησης της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου στο σύνολό του αλλά και της Αρμόδιας Αντιδημαρχίας Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Οικονομικής Ανάπτυξης, των Επιστημονικών – Ειδικών συμβούλων και των υφιστάμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Η απάντηση στο ερώτημα που ίσως διατυπωθεί περί θεσμικής αδυναμίας ή έλλειψης οικονομικών πόρων, είναι ότι οι προτάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφενός μεν απαιτούν ελάχιστους έως καθόλου οικονομικούς πόρους, αφετέρου δε, αφορούν ένα μέσο-μακροπρόθεσμο πλάνο με δυνατότητα επιλογής, ύστερα από σκέψη και διάλογο, αυτών που ανταποκρίνονται καλύτερα σε κάθε Δήμο, εν προκειμένω τον Δήμο Χαλκηδόνος.

Συγκεκριμένα, αναφέρομαι στη λήψη μέτρων που θα αφορά:

 • Την ίδρυση νέων δομών:
 • Κέντρο επιχειρηματικότητας: Θα αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, αφού θα λειτουργεί στη λογική της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, όπως η αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, η παροχή συμβουλών στους εν δυνάμει ή ήδη startuppers δημότες, η παρουσίαση καλών πρακτικών κλπ,
 • Δημοτικό Συμβούλιο Νέων: Η λειτουργία του θα προσελκύσει τη νέα γενιά και να της δώσει ενεργό ρόλο,
 • Γραφεία συμβουλευτικής σε θέματα ανεργίας: Διασύνδεση των ανέργων με τις startups, με δυνατότητα απορρόφησής τους από αυτές.
 • Την διεύρυνση των επαγγελματικών οριζόντων των μαθητών (διεξαγωγή σεμιναρίων από επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που θα ενισχύουν την κουλτούρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, κυρίως σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις των σχολείων).
 • Την οργάνωση αντίστοιχων σεμιναρίων κατάρτισης για τους νέους και το ευρύ κοινό γενικότερα.
 • Τη δημιουργία κλειστών ομάδων συζήτησης όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και εμπειρίες.
 • Την επιδίωξη επαφών μεταξύ των εφευρετών μιας ιδέας με δυνητικούς επενδυτές (απλούς επενδυτές, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων – venture capital, crowdfunding κλπ).
 • Την καθιέρωση διαδικασίας αξιολόγησης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και τη θεσμοθέτηση ειδικών βραβείων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ώστε να αναδεικνύονται και να διαφημίζονται οι επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές.
 • Τη συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, Επιμελητήρια και Ενώσεις Φορέων που μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά σε επίπεδο τεχνογνωσίας (know how).

Συνεπικουρικά με τις προαναφερθείσες ενέργειες, θεωρώ πως είναι χρήσιμη η σύσταση επιτροπής – ομάδας διαχείρισης, ώστε να επιτευχθεί η εξωστρέφεια και να διασφαλιστεί η αποδοχή των ενεργειών αυτών από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της κοινωνίας του Δήμου. Στην ομάδα αυτή μπορούν να συμμετέχουν ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ένας/μια Δημοτικός Σύμβουλος από κάθε παράταξη της Αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι τοπικών επαγγελματικών ενώσεων, εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων (ευελπιστώ να λειτουργήσει σύντομα ο θεσμός) και καταρτισμένοι υπάλληλοι του Δήμου (υποχρεωτικά ο νομικός σύμβουλος για την παροχή νομικών συμβουλών και οποιοσδήποτε άλλος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των startups).

Κλείνοντας, με την ευχή να περάσει το συντομότερο δυνατόν η περιπέτεια της πανδημίας για τη χώρα μας και όλον τον πλανήτη και με την ελπίδα ότι οι προτάσεις μου θα βρουν ευήκοα ώτα στη Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα γίνουν αφορμή ώστε να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος επί αυτών, θα ήθελα να αναφερθώ στους λόγους που με οδήγησαν στη συγγραφή αυτού του άρθρου. Από τη μια, η βαθιά πίστη μου στην έννοια του επιχειρείν αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη στήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οδηγώντας σε ανάπτυξη της κοινωνίας, με παράλληλη αναχαίτιση του φαινομένου του brain drain και από την άλλη, το γεγονός ότι ένα μήνα πριν, συγκεκριμένα στις 13/10/2020, λειτούργησε η πλατφόρμα Elevate Greece (www.elevategreece.gov.gr).

Το Elevate Greece ή αλλιώς το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καταγραφής των startups στην Ελλάδα και τη δημιουργία μητρώου (καταγραφή δραστηριότητας, αριθμού εργαζομένων και κύκλου εργασιών) και στοχεύει στην παρακολούθηση της εξέλιξής τους, στη στήριξή τους, στην διαμόρφωση εξειδικευμένων κινήτρων, αλλά και στην προσέλκυση επενδυτών από Ελλάδα και εξωτερικό (να σημειωθεί εδώ ότι δράσεις νεοφυούς επιχειρηματικότητας χρηματοδοτήθηκαν και από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ οι startups αναμένεται να στηριχθούν από χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα ήπιας χρηματοδότησης (soft financing) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Αναπτυξιακής Τράπεζας).

Γεώργιος Ιωαν. Γιαννάκης

Οικονομολόγος – Λογιστής

One comment

 1. Π.Βαρδουκέλης

  Το άρθρο σας , παρόλη τη σοβαρότητά του και την ουσία, μάλλον φαντάζει σαν ανέκδοτο στη ¨νεα εποχή¨ αυτής της ελλιποβαρούς δημοτικής διοίκησης . Είναι σα να περιμένεις να περπατήσει μια αμοιβάδα…
  Όπως και να έχει ο δρόμος μιας σύγχρονης τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ΚΑΙ ΑΥΤΟ που περιγράφετε..

  Π.Βαρδουκέλης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *