Δ.Χαλκηδόνος:Δημοτικό συμβούλιο Τρίτη 22/12-Με Τηλεδιάσκεψη !!!!!

“Ανακαλύφθηκε” η τηλεδιάσκεψη και στο Δήμο Χαλκηδόνος και έτσι η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου θα γίνει διαδικτυακά 

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/12.12.2020 τεύχος Β΄), σας καλούμε σε συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ που θα γίνει στις 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου 2020 (10η)
2. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Δ΄ δόσης του έτους 2020
3. Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου), για την είσοδο-έξοδο οχημάτων στο οικόπεδο αρ. 03 του ΟΤ 3 στο ΒΙΠΑ Κουφαλίων.

4. Περισυλλογή, μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Χαλκηδόνος.

5. Έγκριση εκμίσθωσης του αρ.944 αγροτεμαχίου, έκτασης 5.375 τμ στην Τ.Κ. Ξηροχωρίου
6. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2021
7. Έγκριση υπεκμίσθωσης δημοτικών αγροτικών ακινήτων από την εταιρεία “ΕΥΡΩΦΟΥΝΤ Α.Ε.” στην εταιρεία “ΜΑΚΕΚΔΟΡ µονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε
8. Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *