Διαγωνισμός ΔΕΥΑΧ για τις «Επισκευές και Συντηρήσεις υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ∆.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος διενεργεί συνοπτικό διαγωνισµό για

«Επισκευές και Συντηρήσεις υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτηµάτων Ύδρευσης», ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% (49.600,00€ µε Φ.Π.Α. 24%) Όλη η διαδικασία της δηµοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη της µελέτης µε αριθµ. 32/2017
Ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 29/01/2018 ηµέρα ∆ευτέρα από 10:30΄ π.µ.
µέχρι στις 11.00΄π.µ. ώρα ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµών στην αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 2ου ορόφου στο κτίριο –∆ηµαρχείο – στη Χαλκηδόνα.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 των όρων της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τον διαγωνισµό, µπορούν να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι όλες τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες από το γραφείο που βρίσκεται στο κτίριο της ∆.Ε.Υ.Α στη Χαλκηδόνα καθώς και στο
τηλέφωνο 23910/21113.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Ε510-18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-2_signed

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *