Του Κ.Πλαγάκου:Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης-Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Του Λογιστή-Φοροτεχνικού Κώστα Πλαγάκου

Δημοσιεύτηκε χθες (29/12) στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1219/2017) που αναφέρεται στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο 2017-2018 οπότε ξεκίνησαν από χθες βράδυ και οι αιτήσεις για την είσπραξη του επιδόματος αυτού, το οποίο φέτος θα είναι  μισό σε σχέση με πέρυσι καθώς από 0,25€/λίτρο μειώθηκε στα 0,125€/λίτρο.

Το επίδομα χορηγείται για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά είναι ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε είναι δωρεάν παραχωρημένα.

Προκειμένου να δικαιούται το επίδομα ένας φορολογούμενος χωρίς σύζυγο και χωρίς προστατευόμενα τέκνα θα πρέπει να έχει κατά το φορολογικό έτος 2016 εισόδημα  χαμηλότερο των 12.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία χαμηλότερη των 100.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς προστατευόμενα τέκνα τα παραπάνω όρια καθορίζονται στα 20.000 ευρώ και 200.000 ευρώ αντίστοιχα.

Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ, για τους έγγαμους, αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

Δεν δικαιούνται το επίδομα οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και όσοι διαθέτουν επιβατικά αυτοκίνητα περισσότερα των δύο ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί επιβατικών αυτοκινήτων, τα οποία ποσοστά αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο αυτοκίνητα, ασχέτως εάν αυτά κυκλοφορούν ή έχουν τεθεί σε ακινησία.

Το ύψος του επιδόματος πετρελαίου εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας και από την περιοχή που κατοικεί ο δικαιούχος του επιδόματος. Όσον αφορά το νομό Θεσσαλονίκης στους άγαμους δικαιολογείται η κατανάλωση 15 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) και μέχρι τα 80 τ.μ. ενώ στους έγγαμους και στις μονογονεϊκές οικογένειες δικαιολογείται η κατανάλωση 15 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο και μέχρι τα 100 τ.μ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ανώτατη κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης που επιδοτείται για μια κατοικία που βρίσκεται στο Δήμο μας και ανήκει σε άγαμο είναι 1.200 λίτρα (80 τ.μ.*15 λίτρα) ενώ η αντίστοιχη ποσότητα για μια κατοικία που ανήκει σε έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια είναι 1.500 λίτρα (100 τ.μ.*15 λίτρα).

Όπως προαναφέρθηκε η επιδότηση ανά λίτρο είναι 0,125€, κάτι που σημαίνει ότι το μέγιστο ποσό που μπορεί να εισπράξει ένας άγαμος κάτοικος του Δήμου μας είναι 150 ευρώ (1.200 λίτρα*0,125€) ενώ το αντίστοιχο ποσό για έναν έγγαμο ή μία μονογονεϊκή οικογένεια είναι 187,50 ευρώ (1.500 λίτρα *0,125€).

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι  για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως την 15η Ιανουαρίου η καταβολή του επιδόματος, εφόσον ο δικαιούχος έχει προμηθευτεί πετρέλαιο, θα γίνει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου ενώ για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 15η Ιανουαρίου η καταβολή θα γίνει έως τα τέλη Ιουνίου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, είναι αφορολόγητο και δεν θεωρείται εισόδημα.

Πηγή: Ίδια Επεξεργασία