Κατανομή πόρων Δήμου Χαλκηδόνος

Λαμβάνω ως αφορμή να επικοινωνήσω μαζί σας την ανάρτηση που έγινε προ λίγων ημερών στην ιστοσελίδα ‘’e-koufalia.gr’’ με τίτλο: ‘’Κατανομή πόρων Δήμου Χαλκηδόνος 2011-2015: Η δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου ήταν αυτή που απορρόφησε τους περισσότερους πόρους για τεχνικά έργα την περίοδο 2011-2015’’.

Αντίστοιχη ανάρτηση είχε γίνει σε άλλα blogs προ μηνών, ως επίσημη μάλιστα απάντηση του γραφείου τύπου του Δήμου Χαλκηδόνας, την οποία δεν θεώρησα σκόπιμο να σχολιάσω, ακριβώς γιατί πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση δεν ωφελεί την εικόνα του Δήμου μας, αλλά βλέποντας ότι το θέμα επανέρχεται και μάλιστα με αναφορές σε στοιχεία και πίνακες από το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, θεωρώ ότι πρέπει να αναφέρω ορισμένα στοιχεία, τα οποία παρακαλώ και να δημοσιεύσετε.

Από τον παρακάτω πίνακα 1, φαίνεται ότι την περίοδο 2011-2015 ποσοστό 47,97% των πόρων του Δήμου από ίδια έσοδα και ΣΑΤΑ, χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή έργων στη Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου. Γνωρίζουμε όλοι ότι η επιχορήγηση των Δήμων από την κεντρική εξουσία γίνεται κατά βάση με πληθυσμιακά κριτήρια και σύμφωνα με την έκταση των Δήμων. Κατ’ επέκταση επομένως και οι Δήμοι πρέπει με τα ίδια κριτήρια να κατανέμουν τους πόρους τους προς τις Δημοτικές Ενότητές τους, λαμβάνοντας ασφαλώς κάποια ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρούς οικισμούς.

Από τον πίνακα 2 φαίνεται ότι η Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου έχει το 44% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου μας και το 40% της έκτασής του, οπότε σαφώς και δεν λαμβάνει ‘’τη μερίδα του λέοντος’’, αλλά ελάχιστα παραπάνω από αυτό που της αναλογεί.

ΠΙΝ.1 – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2015 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ & ΝΕΑ ΕΡΓΑ)

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ (στο σύνολο του Δήμου)

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

3.171.253

900.630

4.071.883

47,97%

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

595.366

682.665

1.278.031

15,06%

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

1.026.794

783.704

1.810.498

21,33%

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ

1.125.690

201.547

1.327.237

15,64%

ΣΥΝΟΛΟ

5.919.103

2.568.546

8.487.649

100,00%

ΠΙΝ.2 – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (στο σύνολο του Δήμου)

ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)

ΠΟΣΟΣΤΟ (στο σύνολο του Δήμου)

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

14.700

44%

154.000

40%

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

10.500

31%

106.000

28%

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

8.300

25%

121.000

32%

ΣΥΝΟΛΟ

33.500

100%

381.000

100%

Επίσης από τον παρακάτω πίνακα 3, που αφορά το νέο τεχνικό πρόγραμμα του 2016,όπως αυτό εμφανίζεται επίσημα στην υπ’ αριθμό 192/2015 Απόφαση του Δ.Σ., αποδεικνύεται ότι τα στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά από τον πίνακα που δημοσιεύεται, εφόσον το ποσοστό που αποδίδεται στη Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου για νέα και συνεχιζόμενα έργα φθάνει μόλις στο 17,18%.

ΠΙΝ.3 – ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ & ΝΕΑ ΕΡΓΑ)

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ (στο σύνολο του Δήμου)

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

77.064,92

91.800,00

168.864,92

17,18%

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

97.351,13

101.910,00

199.261,13

20,27%

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

74.814,00

110.010,00

184.824,00

18,80%

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ

406.200,00

24.000,00

430.200,00

43,76%

ΣΥΝΟΛΟ

655.430,05

327.720,00

983.150,05

100,00%

Τέλος σε ότι αφορά το γεγονός, να εκτελούνται στη Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, η πλειοψηφία των χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων, αυτό δεν έχει καμία σχέση με μεροληπτική αντιμετώπιση έναντι των άλλων, αλλά με το γεγονός ότι στη Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου προϋπήρχαν έτοιμες ώριμες μελέτες έργων, οπότε και επιτεύχθηκε η ένταξή τους στο ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα τώρα να υλοποιούνται.

Εκτός των παραπάνω όμως, για να έχει κάποιος μια πληρέστερη εικόνα, θα πρέπει να εξετάσει και το σκέλος των ετήσιων καθαρών εσόδων που έχει ο Δήμος μας, από την είσπραξη των Δημοτικών Τελών ανά Δημοτική Ενότητα. Από τα στοιχεία που εμφανίζονται στον παρακάτω πιν. 4 (αναφέρω ότι τα στοιχεία μου παρασχέθηκαν από το Γραφείο Δημάρχου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε), προκύπτει ότι τα ετήσια καθαρά έσοδα το Δήμου (μετά την παρακράτηση από τη ΔΕΗ των τελών φωτισμού) είναι της τάξης του 1.162.899,23€.

Απ’ αυτά ποσό 914.135,10€, δηλ. ποσοστό 79% προέρχεται από τη Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, ποσό 248.764,13€, δηλ. ποσοστό 21% προέρχεται από τη Δ.Ε. Κουφαλίων, ενώ δυστυχώς από τη Δ.Ε. Χαλκηδόνας δεν περισσεύει τίποτα. Είναι ηλίου φαεινότερο λοιπόν το ποιός προσφέρει, και μάλιστα σε ετήσια βάση, τη “μερίδα του λέοντος”, για τη συνολική λειτουργία του Δήμου και την αντιμετώπιση της καθημερινότητας.

ΠΙΝ.4 – ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (Δημοτικά Τέλη)

ΠΟΣΟΣΤΟ (στο σύνολο του Δήμου)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΔΕΗ για ηλεκτροφωτισμό)

ΠΟΣΟΣΤΟ (στο σύνολο του Δήμου)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ (για καθαριότητα, πράσινο κλπ.)

ΠΟΣΟΣΤΟ (στο σύνολο του Δήμου)

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1.425.130,11

55%

510.995,01

35%

914.135,10

79%

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

721.578,94

28%

472.814,81

32%

248.764,13

21%

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

448.182,82

17%

474.201,38

33%

0,00 / (-26.018,56)

0%

ΣΥΝΟΛΟ

2.594.891,87

100%

1.458.011,20

100%

1.162.899,23

100%

Θα ήθελα κλείνοντας να σας διαβεβαιώσω ότι όλα τα παραπάνω δεν τα ανέφερα με σκοπό να υποδαυλίσω τοπικιστικές διαμάχες και διαιρετικές λογικές, παρά μόνο για την αφύπνιση ορισμένων σε ολόκληρο το Δήμο μας, που λειτουργούν με άλλα κριτήρια. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ένθερμος υποστηρικτής της ύπαρξης μεγάλων διοικητικών σχηματισμών όπως οι ‘’Καλλικρατικοί Δήμοι’’, παρ’ όλες τις αδυναμίες που εμφανίζουν, αλλά με ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη και αντιμετώπιση όλων των Δημοτικών Ενοτήτων & Κοινοτήτων και όχι με την παρουσία ηγεμονικών λογικών. Στόχος πρέπει να είναι η ισχυροποίηση της θέσης μας ως ενιαίος Δήμος στην ευρύτερη περιοχή και όχι η αποδυνάμωση μιας Δ.Ε. έναντι μιας άλλης, εντός των εσωτερικών πλαισίων του Δήμου μας.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Αναγνωστόπουλος Σταύρος

Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμου Χαλκηδόνας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *